Wiadomości branżowe

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS

W dniu 8 października 2013 r. w Centrum Finansowym Banku BPS, spółce notowanej na NewConnect, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Witold Baran. Z Zarządu odeszła dotychczasowa Prezes Joanna Nowicka-Kempny. Obecnie w skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu Jerzy Tofil, Wiceprezes Zarządu Jacek Andrzej Goszczyński oraz Wiceprezes Zarządu Roman Parzniewski.

Jerzy Tofil jest radcą prawnym i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Z sektorem finansowym związany jest od 20 lat. Doświadczenia zawodowe zdobywał m. in. w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku BGŻ, Banku BPH oraz w PEKAO Banku Hipotecznym. Jest specjalistą w obszarze prawa bankowego, cywilnego i handlowego, organizacji procesów kredytowych,  ze szczególnym uwzględnieniem finansowania nieruchomości oraz  rynku instrumentów dłużnych. Poprzednio sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej CF BPS. 

Do Zarządu spółki dołączył także Jacek Andrzej Goszczyński, który pełni funkcję Wiceprezesa. Jacek Andrzej Goszczyński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i Doktorem Nauk Technicznych w dziedzinie Mechanika. Doświadczenie zdobywał m.in. w spółce Nafta Polska, Ministerstwie Skarbu Państwa, i Agencji Rozwoju Przemysłu i Towarowej Giełdzie Energii.

Roman Parzniewski, pełniący do tej pory funkcję Wiceprezesa Zarządu pozostaje na swoim stanowisku.

O spo?łce:

Centrum Finansowe Banku BPS to spo?łka z Grupy BPS, powstała w 2008 roku. Firma zajmuje sie? zarza?dzaniem nalez?nos?ciami nieregularnymi, w ramach kto?rego s?wiadczy usługi windykacji i restrukturyzacji na zlecenie, a takz?e odzyskuje wierzytelnos?ci na własny rachunek. Specjalizuje sie? w windykacji bankowych nalez?nos?ci gospodarczych, posiadaja?c w tym zakresie wieloletnie dos?wiadczenie. Spo?łka posiada licencje? na zarza?dzanie wierzytelnos?ciami funduszy sekurytyzacyjnych, kto?ra? uzyskała w 2011 roku. Od 6 grudnia 2011 roku Centrum Finansowe Banku BPS notowane jest na rynku NewConnect.

Centrum Finansowe BPS było pierwsza? bankowa? spo?łka windykacyjna? w Polsce. Jest laureatem wielu konkurso?w Lider Rynku i Euro Leader, otrzymała po raz drugi tytuł Gepard Biznes oraz wyro?z?nienia w konkursie ?Mama w pracy?. Centrum jest członkiem Konferencji Przedsie?biorstw Finansowych w Polsce oraz Stowarzyszenia Emitento?w Giełdowych. 

Źródło Centrum Finansowe Banku BPS. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy