Finanse Wiadomości branżowe

Złoty Procent 2 – nowa oferta WARTY w Kredyt Banku

Ruszyła sprzedaż kolejnego produktu strukturyzowanego życiowej WARTY. Polisa oparta na WIBOR 3M po dwóch latach może przynieść 20,5% nieopodatkowanego zysku.

Złoty Procent 2 to 2-letnia polisa na życie i dożycie z jednorazową składką. Premia na zakończenie umowy zależeć będzie od zachowania się 3-miesięcznej stopy WIBOR (wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym).

W produkcie zastosowano atrakcyjny mechanizm naliczania premii, który sprawia, że może ona rosnąć każdego dnia. Raz naliczona premia nie ulegnie zmniejszeniu bez względu na to co się wydarzy na rynku. Premia naliczana będzie za każdy dzień, w którym WIBOR 3M będzie w przedziale 4,40% - 5,25%. 

Na ostateczną premię będą składały się 3 elementy:

1. premia z naliczeń codziennych – maksymalnie 9%

2. premia za pierwszy rok  – 5,5%

3. premia za drugi rok – 6%

Premia za pierwszy i drugi rok będzie wypłacona pod warunkiem utrzymania się WIBOR 3M w przedziale 4,35% - 5,25% w całym okresie obserwacyjnym.

Maksymalna wysokość premii na koniec umowy może wynieść aż 20,5% (9% + 5,5% + 6%).

Premia tej nie pomniejsza podatek od dochodów kapitałowych.

Na notowania stawki WIBOR 3M w największym stopniu mają wpływ decyzje Rady Polityki Pieniężnej. W przewidywalnej przyszłości Rada najprawdopodobniej nie będzie podnosić stóp procentowych, możliwa jest natomiast ich lekka obniżka (o 0,5 pkt. procentowego). Wszystko to powinno sprzyjać stabilizacji 3-miesięcznej stawki WIBOR w przedziale 4,35-5,25 w przewidywalnym terminie. Stawka WIBOR 3M jest w małym stopniu zależna od wydarzeń w Grecji, sytuacji gospodarczej w USA i innych zjawisk, które obecnie mocno wpływają na rynek akcji i mogą niepokoić inwestorów – mówi Wojciech Bogacki, Analityk Rynków Finansowych z Biura Zarządzania Produktami i Procesami TUnŻ WARTA.

Konstrukcja produktu gwarantuje 100% ochronę składki alokacyjnej na koniec trwania umowy. Dlatego polisa jest odpowiednia dla osób preferujących bezpieczne inwestycje.

Przez cały okres umowy klient objęty jest także ochroną ubezpieczeniową na życie.

Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1000 złotych.

Ubezpieczenie dostępne będzie do 14 grudnia 2011 r. w placówkach Kredyt Banku.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy