Finanse Wiadomości branżowe

Wysoka EBITDA, rentowny wzrost

Netia SA ogłosiła wyniki finansowe za III kwartał i pierwsze dziewięć miesięcy 2011 roku. W porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego przychody wzrosły o 1 proc. Skorygowany zysk EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 roku wzrósł rok do roku o 10 proc.

Przychody Netii za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. wyniosły 1.192,1 mln  złotych, rosnąc o 1 proc. w stosunku do tego samego okresu 2010 roku. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 299,8 mln zł.,  wykazując wzrost o 10 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. Taki wzrost wynika z rosnącej bazy klientów, jej korzystniejszej struktury oraz zwiększonej kontroli kosztów. Odnotowany przez spółkę w III kwartale 2011 roku  zysk netto wyniósł 24,6 mln złotych w porównaniu do 12,9 mln złotych w II kwartale 2011 r.

„III kwartał 2011 r. był dla Netii okresem intensywnych inwestycji w długofalowy rozwój spółki i realizację Strategii 2020. Oprócz akwizycji firm: Telefonii Dialog i Crowley Data Poland, nakłady inwestycyjne Netii wzrosły o 31 proc., w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy roku ubiegłego, do kwoty 164 mln złotych. Tworząc „Nową Netię” zamierzamy osiągnąć w okresie 2 lat co najmniej 106 mln złotych rocznych synergii oraz zwiększenie wyniku EBITDA do ponad 700 mln złotych.” – mówi Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netia S.A. „  Chciałabym także podkreślić, iż prowadzona przez nas modernizacja sieci do standardu NGA nabiera tempa. Liczba gospodarstw domowych znajdujących się w zasięgu naszej bardzo szybkiej sieci, umożliwiającej transmisję danych z prędkością nawet do 100 Mb/s wzrosła w ciągu ostatniego kwartału z 30 do 268 tys. W IV kwartale planujemy wprowadzenie do oferty dodatkowych – atrakcyjnych usług multimedialnych.”

Liczba klientów usług szerokopasmowych na dzień 30 września 2011 r. wynosiła 731.699, co stanowi wzrost o 2 proc. z poziomu 719595 na dzień 30 czerwca 2010 r. oraz o 12 proc. z poziomu 653,9 tys. na dzień 30 września 2010 r. Udział Netii w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych wzrósł do 11,8 proc z 11,1 proc. na dzień 30 września 2010 r.

Netia szacuje, że łączny udział spółki w rynku stacjonarnych usług głosowych wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy do poziomu 13,4 proc. z 12,7 proc. Liczba klientów usług głosowych wyniosła 1.190.636 na dzień 30 września 2011 w porównaniu do 1.204.334 na dzień 30 września 2010 r. Ze względu na zaostrzoną konkurencję na rynku usług telekomunikacyjnych, Netia obecnie przenosi nacisk z liczby klientów usług głosowych na utrzymanie poziomu przychodów z tytułu świadczenia tych usług.

Na dzień 30 września 2011 r. Netia posiadała 674 uwolnione węzły LLU z dostępem do około 4,7 mln linii abonenckich i obsługiwała łącznie 175.435 klientów w ramach technologii LLU. W tej technologii spółka przyłączyła netto w III kwartale 2011 r. 16175 klientów.

Dynamiczny rozwój sieci NGA

Po wdrożeniu – zakończonego sukcesem – pilotażowego projektu usługi 3play, spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu do końca 2011 r. zasięgu istniejącej sieci NGA z 30 tys. do pół miliona gospodarstw domowych. Na dzień dzisiejszy w zasięgu zmodernizowanych sieci jest już 339 tys. gospodarstw domowych (w tym około288 tys., na sieci miedzianej w technologii VDSL2 oraz około 51 tys. na szybkiej sieci ethernetowej).

Zrewidowana prognoza na 2011

Jednocześnie Netia rewiduje swoją tegoroczną prognozę. Poziom prognozowanych dochodów został obniżony do ponad 1.590,0 mln złotych z ponad 1.610,0 mln złotych. Spółka prognozuje, że liczba klientów dostępu szerokopasmowego, z uwzględnieniem akwizycji sieci ethernetowych, osiągnie do końca 2011 r. poziom 750 tys. Równocześnie, prognoza zysku operacyjnego zostaje podwyższona do ponad 95,0 mln PLN z ponad 70,00 mln złotych. Prognoza wyniku EBITDA na poziomie 405,0 mln złotych oraz prognozy dotyczące nakładów inwestycyjnych oraz poziomu wolnych środków pieniężnych pozostają niezmienione.

O Netii:

Netia S.A. jest jednym z największych, a jednocześnie najszybciej rozwijającym się operatorem telekomunikacyjnym w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line.

Similar Posts