Wiadomości branżowe

Wyniki Netii w II kw. 2013 r. : stabilne ARPU, wyższa rentowność

Teaser

Netia S.A. zaprezentowała wyniki finansowe za II kw. i pierwsze półrocze 2013 roku. Spółka odnotowała niewielki spadek przychodów kwartał-do-kwartału, ale wzrost zysku EBITDA i zysku netto w całym półroczu oraz stabilny poziom ARPU. Wzrost liczby świadczonych usług (RGU) na sieci własnej nie rekompensuje jeszcze spadków na rynku regulowanym.

?Netia osiągnęła w I półroczu 2013 r. solidne wyniki finansowe, co udowadnia odporność naszego modelu biznesowego na dużą konkurencję i znaczące obniżki cen, jakie mają miejsce na polskim rynku telekomunikacyjnym. Trzy segmenty rynku biznesowego nadal zwiększały liczbę usług i wypracowały dwie trzecie łącznego zysku EBITDA oraz wolnych przepływów środków pieniężnych. Erozja liczby usług utrzymywała się z kolei w segmencie klientów indywidualnych, zwłaszcza wśród relatywnie niskomarżowych usług, oferowanych na bazie dostępu regulowanego.? - powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netia S.A.  ?W II kw. 2013 r. udało się nam już w pewnym stopniu zrepozycjonować segment klientów indywidualnych. Baza klientów usług telewizyjnych przekroczyła próg 100 tys. wzrastając o 9,6 tys. usług w ciągu kwartału. Wliczając ostatnie akwizycje sieci kablowych w Warszawie i Krakowie, Netia obejmie wkrótce zasięgiem własnej sieci dostępowej 2,9 mln gospodarstw domowych. Jesteśmy przekonani, że coraz bardziej konkurencyjna oferta naszych usług telewizyjnych może wesprzeć średnioterminowo stopniowy wzrost penetracji wysokomarżowych usług pakietowych.? - dodał Mirosław Godlewski.

Przychody lekko w dół, rentowość w górę

Przychody Netii w II kw. 2013 roku wyniosły 477,5 mln zł, co oznacza spadek o 3 proc. w stosunku do I kw. tego roku. W I półroczu 2013 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 968,2 mln zł.

W II kw. 2013 r. skorygowany zysk EBITDA wyniósł 140,5 mln zł, wykazując spadek o 1 proc. w stosunku do I kw. 2013 r. Natomiast w całym I półroczu br. skorygowany zysk EBITDA wyniósł 282,5 mln zł (spadek o 2 proc. w stosunku do I półrocza 2012 r.). Marża skorygowanego zysku EBITDA wzrosła w II kw. do 29,4 proc. a w I półroczu do 29,2 proc. Poprawa marży została osiągnięta dzięki temu, iż utrata przychodów skoncentrowała się na niskomarżowych kategoriach usług, takich jak usługi na bazie dostępu regulowanego, jak również dzięki wzrastającym synergiom integracyjnym i obniżce stawek MTR. Zysk EBITDA w I półroczu br. wyniósł 275 mln zł (136,4 mln w II kw. br.), wykazując 6 proc. wzrost w porównaniu z tym samym okresem 2012 roku.

Z kolei zysk netto odnotowany w I półroczu 2013 r. wyniósł 21,7 mln zł w stosunku do 11,2 mln w I półroczu 2012 r. Zysk netto w II kw. 2013 r. wyniósł 8,6 mln zł wobec 13,1 mln zł osiągniętych w I kw. 2013 r. W raportowanym okresie Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF). OpFCF wyniósł 190,6 mln zł w I półroczu 2013 r. i 92,0 mln zł w II kw. 2013 r. w stosunku do 162,8 mln zł w I półroczu 2012 r. oraz 98,6 mln zł w I kw. 2012 r. Na spadek OpFCF kwartał-do-kwartału wpłynął sezonowy wzrost poziomu nakładów inwestycyjnych.

Sieć własna rośnie w siłę

Liczba usług (RGU) na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosła 2 592 260 co odzwierciedla spadek liczby stacjonarnych usług głosowych i usług szerokopasmowych, przede wszystkim na bazie dostępu regulowanego. W II kw. 2013 r. Netia przyłączyła netto blisko 6 tys. (5 873) usług we własnej sieci i odnotowała 51 525 odłączeń netto wśród usług oferowanych na bazie dostępu regulowanego. 

Liczba usług szerokopasmowych na 30 czerwca br. wyniosła 859 708, co stanowiło spadek o 1 proc. kwartał-do-kwartału (866 077 na dzień 31 marca 2013 r.), przy czym liczba usług na sieci własnej (bez uwzględniania przejętych wcześniej sieci ethernetowych), wzrosła o 3 tys. Na dzień 30 czerwca 2013 r. usługi dla 46 proc. klientów usług szerokopasmowych świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii.

Na koniec czerwca 2013 r. baza klientów usług głosowych Netii wyniosła 1 550 812 w porównaniu do 1 714 136 na 30 czerwca 2012 r. oraz 1 594 875 na 31 marca 2013 r. Netia zakłada, że w przyszłości liczba stacjonarnych usług głosowych będzie się nadal zmniejszać, głównie na skutek rezygnacji z tradycyjnych usług głosowych i usług WLR. Na dzień 30 czerwca 2013 r. usługi dla 41 proc. klientów usług głosowych świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii.

Siłą napędową TV i szybkie sieci

Liczba usług telewizyjnych na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosła 100 879, co stanowiło wzrost o 42 proc. w porównaniu do 71 274 usług TV na dzień 30 czerwca 2012 r. oraz o 11 proc. wobec 91 237 na dzień 31 marca 2013 r.

Spółce udało się natomiast utrzymać na niezmienionym kwartał-do-kwartału poziomie wskaźnik ARPU dla usług głosowych (44 zł) i usług szerokopasmowych (56 zł). W przypadku usług TV, wskaźnik ARPU spadł do 38 zł w II kw. br. z 40 zł w I kw. 2013 r., przede wszystkim za sprawą rosnącego udziału w sprzedaży usług TV na bazie technologii smooth streaming, na bazie której dostarczana jest nieco węższa, a co za tym idzie tańsza usługa TV.

W II kw. 2013 r. Netia rozszerzyła zasięg istniejącej sieci NGA. Na dzień 30 czerwca 2013 r. sieć NGA Netii obejmowała zasięgiem 1 172 000 gospodarstw domowych, w tym około 828 tys. gospodarstw domowych w zasięgu sieci miedzianej VDSL, około 143 tys. gospodarstw domowych w zasięgu sieci optycznej (PON) oraz około 201 tys. gospodarstw domowych w zasięgu szybkiej sieci ethernetowej oraz sieci światłowodowej FTTB.

Prognoza zaktualizowana

Pomimo postępów w realizacji kluczowych założeń strategicznych na ten rok co do liczby aktywnych usług w segmencie biznesowym (B2B), wzrostu liczby usług telewizyjnych i liczby usług oferowanych na bazie własnej sieci, są one osiągane w wolniejszym tempie niż pierwotnie zakładano. W związku z tym Zarząd zdecydował o obniżeniu prognozy dla łącznej liczby usług (RGU) i przychodów na koniec 2013 r. do odpowiednio 2,525 mln usług (z 2,650 mln) i 1,9 mld zł (z 1,925 mld).  Równocześnie kontrola kosztów, niższe koszty pozyskania klientów i oszczędności na nakładach inwestycyjnych umożliwiają Spółce podwyższenie o 25 mln zł prognozy dla Skorygowanego zysku EBITDA i Skorygowanych przepływów wolnych operacyjnych środków pieniężnych (Skoryg. OpFCF) do odpowiednio 550 mln zł i 325 mln zł. Prognoza skorygowanego zysku operacyjnego zostaje natomiast podwyższona o 35 mln zł do 100 mln zł.

Więcej informacji znaleźć można TUTAJ.

***

O Netii

Netia S.A. jest jednym z największych, a jednocześnie najszybciej rozwijających się operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line.

Źródło Netia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy