Wiadomości branżowe

Uzupełnienie składu Zarządu Banku BPS S.A.

Teaser

6 czerwca br. Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. powołała Piotra Chrzanowskiego do Zarządu Banku z dniem 6 czerwca br. Decyzją tą uzupełniono, dotychczasowy 4-osobowy, skład Zarządu Banku.

 

Piotr Chrzanowski swoją karierę zawodową w sektorze spółdzielczym rozpoczął w 2002 roku w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. w Oddziale w Ciechanowie. W kolejnych latach pracował w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu na stanowisku Kierownika Zespołu Handlowego. W 2007 roku rozpoczął pracę w Biurze Bankowości Inwestycyjnej Raiffeisen Banku SA. W kolejnych latach obejmował stanowisko Dyrektora Makroregionu odpowiedzialnego za region centralno-wschodni w szwedzkim SEB TFI SA oraz Dyrektora ds. Sprzedaży w Opera TFI SA. Z Grupą BPS związany jest od 2010 roku, kiedy to przez ponad 2 lata w spółce zależnej BPS TFI S.A. był Dyrektorem Departamentu Sprzedaży i Marketingu. Ostatnio przeszedł do Banku BPS, jako Dyrektor Departamentu Marketingu i Produktów. Absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Ukończył Wydział Zarządzania i Wydział Pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Stworzyliśmy zespół o różnorodnym doświadczeniu, ale także wieku. - podkreśla Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A. - Członkowie nowego Zarządu Banku BPS reprezentują cztery grupy wiekowe: 30, 40, 50 i 60-latków. Taka rozpiętość pomoże rozszerzyć spojrzenie na poszczególne obszary kierowania Bankiem. Jest cenna także
w kontakcie z naszymi Klientami. Pozwoli nam lepiej rozumieć i odpowiadać na ich różne oczekiwania.

 

Kompletny Zarządu Banku BPS S.A. i podział kompetencyjny przedstawia się następująco:

  • Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu, odpowiedzialny za Pion Zarządzania Bankiem,
  • Piotr Chrzanowski, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Komercyjnej,
  • Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Wsparcia,
  • Andrzej Kołatkowski, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Finansów i Ryzyka,
  • Zdzisław Kupczyk, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Spółdzielczej.
Źródło Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy