Wiadomości branżowe

UNIQA odnotowuje 2-krotnie większy zysk. Dobry start spółek UNIQA Polska w 2013 r.

Teaser

UNIQA odnotowuje 2-krotnie większy zysk

Dobry start spółek UNIQA Polska w 2013 r.

  • 330 mln zebranej składki w spółce majątkowej
  • 2-krotny wzrost zysku brutto w UNIQA TU, do poziomu 6 mln zł
  • 74,7 mln zł z łącznej sprzedaży produktów życiowych
  • 13% wskaźnik wzrostu produktów ze składką regularną, przypis w wysokości 22,0 mln zł
  • wzrost zysku brutto w spółce życiowej na poziomie 1,6 mln zł w porównaniu z 0,6 mln zł z I kw. 2012.

- Obserwujemy wyraźne spowolnienie rynku, który po pierwszych 3 miesiącach 2013 r. przyniosło spadki w wielu jego segmentach. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych odnotował o 6% niższą sprzedaż. W ubezpieczeniach innych niż komunikacyjne  widoczny jest nieznaczny, bo 2,9% wzrost.  Łącznie cały sektor majątkowy skurczył się o 1,3%. Mimo mało sprzyjającej koniunktury mamy w UNIQA powody do zadowolenia. W I kwartale 2013 r. osiągnęliśmy 6,5 % wzrost w ubezpieczeniach niekomunikacyjnych, w tym w wypadkowych prawie 10%. Rynek  życiowy odnotował spadek o 14,5%, podczas gdy my poprawiliśmy sprzedaż w spółce życiowej o 6 %, a aż o 13% w ubezpieczeniach życiowych ze składką regularną.Przypis z ubezpieczeń grupowych zwiększył się o 6,6%. Cieszymy się, że w tym niełatwym dla całej branży czasie możemy pochwalić się sukcesami, podobnie jak reszta spółek UNIQA Europy Środkowo-Wschodniej, które w sumie zanotowały przypis o 14% wyższy w stosunku do I kwartału w 2012 r. - mówi Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu Spółek UNIQA w Polsce.

UNIQA TU SA

W pierwszym kwartale 2013 roku UNIQA TU SA istotnie poprawiła wyniki finansowe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zysk przed opodatkowaniem za pierwszy kwartał 2013 roku wyniósł 6 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż po pierwszym kwartale 2012 roku. Głównym źródłem ciągłej poprawy wyników finansowych spółki jest regularny i dynamiczny rozwój najbardziej rentownych linii produktowych, obejmujących głównie ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Spółka kontynuuje rozpoczęty w roku 2012 proces zwiększania udziału ryzyk korporacyjnych w swoim portfelu. Wzrost udziału ubezpieczeń niekomunikacyjnych w portfelu ma pozytywny wpływ na wskaźnik szkodowości spółki i w rezultacie na wyniki finansowe. Słabiej rozwijały się w I kwartale tego roku ubezpieczenia komunikacyjne. Rynek tych ubezpieczeń skurczył się o ok. 6 %. Jest to efekt powracającej konkurencji cenowej oraz mniejszej skłonności klientów do zakupu Auto Casco,  która wynika z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej. Duży wypływ na regres ma także spadek sprzedaży nowych samochodów przy jednoczesnym spadku wartości samochodów używanych. Również w przypadku UNIQA TU SA sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych w I kwartale roku była niższa niż rok wcześniej. Łącznie, w I kwartale 2013 r. UNIQA TU SA uzyskała składkę przypisaną na poziomie 330 mln zł, co oznacza 3,8% spadek sprzedaży w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, w którym spółka odnotowała 342 mln zł przypisu. Ocenia się, że jest to wynik porównywalny z wynikami całego sektora majątkowego. Znacznej poprawie w I kwartale 2013 roku uległ wskaźnik szkodowości UNIQA TU SA, który zmniejszył się z 67,4% po I kwartale roku ubiegłego do 63,1%. Poprawa ta wynika ze wspomnianej wcześniej, zmieniającej się struktury portfela, prowadzonych od kilku lat konsekwentnych działań zmierzających do optymalizacji procesu underwritingu oraz z czynników zewnętrznych w postaci relatywnie dobrych warunków pogodowych i stosunkowo małej ekspozycji na duże szkody. Dzięki poprawiającym się wynikom finansowym spółki poprawie ulegają również wskaźniki wypłacalności spółki. Na dzień 31 marca 2013 roku margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką 85 mln zł, a rezerwy techniczne z nadwyżką 158 mln zł.

UNIQA TU na Życie SA

Również UNIQA TU na Życie SA w I kwartale 2013 roku znacznie poprawiła wyniki finansowe. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1,6 mln zł w porównaniu z 0,6 mln zł osiągniętym w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka w pierwszym kwartale 2013 roku realizowała założony wzrost sprzedaży produktów ze składką regularną przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu sprzedaży produktów ze składką jednorazową. Łączna sprzedaż w okresie styczeń-marzec 2013 roku wyniosła 74,7 mln zł. Wskaźnik wzrostu składki regularnej w analizowanym okresie 2013 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku wyniósł 13 %, co oznacza przypis w kwocie 22,0 mln zł. Wzrost realizowany jest we wszystkich liniach produktowych.

Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 52,7 mln zł przypisu w pierwszym kwartale 2013 roku. Na dzień 31 marca 2013 roku UNIQA TU na Życie SA  spełnia wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. Margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką w wysokości 27 mln zł, nadwyżka środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego wynosi 39 mln zł. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są pokryte aktywami z nadwyżką wynoszącą 57 mln zł.

UNIQA Polska

Grupę UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU SA oraz UNIQA TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.Obecnie UNIQA TU SA zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod względem wysokości składki przypisanej brutto, która w 2012 wyniosła ponad 1,15 mld zł. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3 000 agentów, UNIQA jest blisko klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, liczącej około 130 placówek, jak i w multiagencjach oraz u dealerów samochodowych. Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA jest laureatem konkursu Gazety Bankowej w kategorii ?Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2011?. UNIQA TU SA została uhonorowana przez miesięcznik ekonomiczny Home & Market statuetkami ?Najlepszy Partner w Biznesie? oraz ?Srebrny Parasol?. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Versicherungen AG.

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do wiodących grup ubezpieczeniowych na swoich podstawowych rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 22 000 pracowników i wspópracowników obsługuje 8,7 mln klientów w 20 krajach. UNIQA i Raiffeisen Insurance to dwie silne marki, które dają bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju. Spółka austriacka jest ubezpieczeniowym liderem z 14-procentowym udziałem w rynku. UNIQA jest obecna w 16 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kosowie, Chorwacji, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Czechach, Ukrainie i Węgrzech. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe we Włoszech, Szwajcarii i Liechtensteinie.

 

 

 

Źródło Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy