Finanse Wiadomości branżowe

Ubezpieczenie z inwestycją w platynę

ING Życie wspólnie z Alior Bankiem przygotowało ubezpieczenie inwestycyjne „Inwestycja w platynę”. Do 17 lutego 2012 roku będzie ono dostępne dla wszystkich klientów banku.

"Inwestycja w platynę" to ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym inwestującym w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank. Produkt gwarantuje 100% ochronę kapitału w dniu wykupu oraz dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy ING Życie.

„ING Życie ma wieloletnie doświadczenie na rynku produktów strukturyzowanych. Właśnie dlatego po raz kolejny wprowadziliśmy ubezpieczenie inwestycyjne we współpracy z Alior Bankiem. Inwestując w produkt można otrzymać gwarancję zwrotu kapitału oraz zysk, uzależniony od wzrostu ceny platyny. Dodatkowo forma ubezpieczenia na życie zapewnia klientom ochronę na wypadek śmierci oraz korzyści prawno-podatkowe, takie jak zwolnienie świadczenia ubezpieczeniowego z podatku od spadku i darowizn” – wyjaśnia Danuta Żukowska, Dyrektor Departamentu Bancassurance w ING Życie.

 

Inwestor partycypuje w 65-75% we wzroście ceny Platyny do czasu, gdy cena ta osiągnie 135% Poziomu Początkowego (Bariera) w którymkolwiek momencie inwestycji. Jeżeli Bariera zostanie osiągnięta, Partycypacja wynosi 17,5-25%. Ostateczna wartość poziomów Partycypacji zostanie ustalona przez Emitenta najpóźniej w Dniu Emisji i ogłoszona w formie komunikatu. Maksymalny zysk nie jest ograniczony oraz nie występuje ryzyko kursowe.

Similar Posts