Finanse Wiadomości branżowe

Tytuł ?Lider Filantropii 2012? dla Banku BGŻ

Bank BGŻ zdobył tytuł ?Lider Filantropii 2012?  w kategorii  "finanse, bankowości i ubezpieczenia" w VI edycji ogólnopolskiego konkursu ?Liderzy Filantropii".

W 2011 roku Bank przekazał na cele społeczne  największy odsetek dochodów przed opodatkowaniem. Łączna kwota przekazana przez Bank w ubiegłym roku wyniosła 2,01 proc. zysku brutto, co oznacza darowiznę w kwocie 3 mln zł.

Działania filantropijne Bank prowadzi za pośrednictwem powołanej w 2006 roku Fundacji BGŻ, która odpowiada za działania wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania publicznego na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, w których Bank prężnie działa. Aby dotrzeć do większego grona beneficjentów Fundacja współpracuje z różnymi organizacjami społecznymi.

? To wyróżnienie potwierdza, że nasze zaangażowanie na rzecz niesienia pomocy i wspierania najbardziej potrzebujących jest bardzo dobrą inwestycją. Przez 10 lat przeznaczyliśmy blisko 15 mln zł na autorskie projekty ogólnopolskie, takie jak stypendialny program Klasa BGŻ, który w tym roku obchodzi swoje 10-lecie czy edukacyjny program społeczny Jeżdżę z Głową. Angażujemy się także w lokalne inicjatywy ekonomii społecznej, wspieramy naszych pracowników w działaniach społecznych ? powiedział Geert Embrechts wiceprezes zarządu Banku BGŻ. Mamy nadzieje, że nasi klienci i partnerzy biznesowi  są również zadowoleni, że związali się z firmą, dla której jednym z priorytetów jest zaangażowanie w życie społeczne ? dodał Geert Embrechts.


Była to już szósta edycja prestiżowego konkursu dla firm zaangażowanych społecznie, organizowanego przez Forum Darczyńców pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oprócz kategorii "finanse, bankowości i ubezpieczenia"  nagrody przyznawane były w obszarach:

- dobra konsumpcyjne
- telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka
- paliwa, energetyka, wydobycie, produkcja chemiczna


Celem konkursu jest promocja społecznego zaangażowania firm, które prowadzą działania społeczne w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Nagradzane są w nim firmy, które przeznaczają najwięcej pieniędzy na cele społeczne.

Similar Posts