Finanse Wiadomości branżowe

Taniec z wysokimi zyskami

Salsa to niezwykle skuteczna strategia inwestycyjna, która pozwala zarabiać zarówno na wzrostach jak i spadkach cen akcji. W ciągu minionych 4 lat stopa zwrotu produktu opartego o tą strategię wyniosła aż 53%, podczas gdy WIG20 spadł o 22%. Expander zwraca również uwagę, że tego typu produkty dają nie tylko szansę na wysokie zyski, ale i bezpieczeństwo w postaci gwarancji zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Osoby szukające najlepszego sposobu na ulokowanie swoich pieniędzy stają przed trudnym zadaniem. Jeśli oczekują wysokich stóp zwrotu zwykle muszą się pogodzić z ryzykiem utraty części środków. Z drugiej strony jeśli zdecydują się ulokować pieniądze bezpiecznie to otrzymają symboliczne zyski, które po uwzględnieniu inflacji nierzadko okazują się stratą w ujęciu realnym. Co gorsza obecnie z rynku zniknęły już depozyty chroniące przed podatkiem Belki, co jeszcze bardziej utrudnia uzyskanie bezpiecznych zysków.

Rozwiązaniem tego problemu może być produkt, który daje i bezpieczeństwo i szansę na wysokie zyski zarówno przy wzrostach jak i spadkach cen akcji. Taką możliwość dają produkty strukturyzowane oparte na, opracowanej przez Deutsche Bank, strategii inwestycyjnej o nazwie Salsa (skrót od Sharpe Alpha Long Short Allocation). Podstawą jej działania jest tzw. wskaźnik Sharpe’a. Pomaga on ocenić, która inwestycja może przynieść najwyższą stopę zwrotu w stosunku do ponoszonego ryzyka.

Strategia oparta jest o akcje kilkudziesięciu największych europejskich firm, skupionych w pięciu sektorach. Co miesiąc kupowane są akcje należące do sektora z najlepszym poziomem wskaźnika Sharpe’a. Jednocześnie na papierach z sektora o najniższym wskaźniku zajmowana jest krótka pozycja, która przynosi zyski w przypadku spadku ich ceny. Dzięki takim comiesięcznym zmianom strategia ta pozwala na automatycznie dostosowanie się do sytuacji rynkowej. Dodatkowo mechanizm kontroluje zmienność na rynku i zapewnia brak wrażliwości na to, co jest najbardziej nieprzewidywalne, czyli wahania koniunktury na giełdach.

Strategia Salsa zdążyła już udowodnić swoją skuteczność. W przeszłości Expander zaoferował już dwa produkty oparte o tą strategię. Pierwsza edycja produktu o nazwie Salsa w ciągu minionych 4 lat (od 27 marca 2008 r. do 24 lutego 2012 r.) wypracowała stopę zwrotu w wysokości 53%. Tymczasem indeks WIG20 stracił w tym samym czasie 22%. Również druga edycja – Salsa II - przyniosła atrakcyjne wyniki. Stopa zwrotu wynosi już 37% (od 27 października 2008 r. do 24 lutego 2012 r.). Już niedługo rozpocznie się natomiast subskrypcja trzeciej edycji produktu – „Salsa Bis”.

Warto też wspomnieć o jeszcze jednej istotnej zalecie tego rodzaju produktu. Chodzi o gwarancję zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Inwestując w agresywne fundusze czy bezpośrednio w akcje, w przypadku niepowodzenia inwestycji, możemy stracić nawet znaczną część swoich oszczędności. Produkty oparte o strategię Salsa dają natomiast jednocześnie szansę na atrakcyjne zyski i gwarancję zwrotu  wpłaconej kwoty.

 

Jarosław Sadowski, Piotr Nowak

Analitycy firmy Expander

www.expander.pl

Similar Posts