Wiadomości branżowe

?Szkody wężykowe? w Proama

Teaser

Od października Proama rozszerzyła zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym PLUS o odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za tzw. ?szkody wężykowe?. Tym samym, ochroną ubezpieczeniową zostały objęte, niezależnie od winy ubezpieczonego, wszystkie szkody spowodowane wskutek pęknięcia, oderwania czy odłączenia się wężyka doprowadzającego lub odprowadzającego wodę do urządzeń domowych.

Wśród najczęstszych przyczyn szkód zgłaszanych przez posiadaczy polis mieszkaniowych, znajduje się zalanie, kradzież z włamaniem i przepięcie. Blisko ? zgłaszanych przez ubezpieczonych zalań, spowodowanych zostało przez ich sąsiadów. Natomiast najczęstszą przyczyną wszystkich zalań są szkody powstałe wskutek pęknięcia, oderwania się czy odłączenia się wężyka doprowadzającego lub odprowadzającego wodę do urządzeń domowych, czyli tzw. ?szkody wężykowe?.

Gdy sąsiad nas zaleje

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego w przypadku ?sąsiedzkiego zalania? właściciel uszkodzonego mieszkania będzie musiał ustalić okoliczności i przyczynę powstania szkody, a następnie udowodnić winę sprawcy. Wykonanie wszystkich wspomnianych czynności często w praktyce okazuje się bardzo trudne. Ochronę w takiej sytuacji daje ubezpieczenie mieszkaniowe Proama, które obejmuje swoim zakresem ryzyko zalania.

– Posiadając taką polisę w sytuacji, kiedy sąsiad zaleje nasze mieszkanie Proama wypłaci odszkodowanie, pozwalające na naprawę uszkodzeń. Dodatkowo przejmie na siebie, przy współpracy z ubezpieczonym, ciężar udowodnienia winy sprawcy, aby poszkodowany przy odnowieniu ubezpieczenia nie był obciążony wzrostem składki, uwzględniającym tę szkodę ? wyjaśnia Damian Zieliński, kierownik ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama.

Gdy zalejemy własne mieszkanie

Gdy zalanie zostało spowodowane np. przez odłączenie się wężyka, doprowadzającego wodę do naszej zmywarki bądź pralki, powstałe wówczas szkody, czyli koszty remontu ubezpieczonego lokum, niezależnie od tego kto zamontował owego ?sprawcę nieszczęścia?, również pokryje ubezpieczenie mieszkaniowe w Proama. Warto podkreślić, że dotyczy to szkód powstałych w ubezpieczonym mieszkaniu, a nie w mieszkaniu zalanego przez nas sąsiada.

Gdy zalejemy sąsiada

W celu zabezpieczenia się na wypadek roszczeń sąsiada, któremu zalaliśmy mieszkanie, powinniśmy mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) związanej z użytkowaniem nieruchomości, które w Proama otrzymujemy w pakiecie z ubezpieczeniem mieszkaniowym bez dodatkowych opłat.

Standardowe ubezpieczenie OC, zgodnie z wspomnianym wyrokiem Sądu Najwyższego, zabezpieczy ubezpieczonego przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów remontu w lokalach na niższych kondygnacjach, jedynie jeśli zalanie było spowodowane z jego winy, bądź z winy pozostałych członków gospodarstwa domowego.

– Mówiąc bardziej obrazowo, odpowiedzialność ubezpieczonego, a co za tym idzie także ubezpieczyciela, powstanie jedynie w niektórych przypadkach np. w razie pęknięcia owego wężyka spowodowanego jego złą konserwacją ? wyjaśnia D. Zieliński.

Dlatego też Proama rozszerzyła od października br. zakres ochrony ubezpieczenia OC w życiu prywatnym PLUS o odpowiedzialność za szkody spowodowane wskutek pęknięcia, oderwania lub odłączenia się wężyka, niezależnie od winy ubezpieczonego lub innych osób objętych ochroną ubezpieczeniową.

– Oznacza to, że w omawianym wcześniej przypadku, ubezpieczyciel zwróci koszty remontu mieszkania sąsiada niezależnie od tego, czy odłączony wężyk został zamontowany przez ubezpieczonego czy przez zatrudnionego hydraulika ? dodaje D. Zieliński.

Proama oferuje dwa warianty ubezpieczenia OC w życiu prywatnym z możliwością wyboru wysokich sum ubezpieczenia – 50 tys. zł, 100 tys. zł lub 150 tys. zł. Można je nabyć tylko przy zakupie ubezpieczenia mieszkaniowego. Zakres ochrony zarówno ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, jak i ubezpieczenia OC w życiu prywatnym PLUS, obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania czynności życia codziennego przez ubezpieczonego i osób zamieszkających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wariant PLUS zawiera także ochronę przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez pomoc domową, opiekunkę do dziecka, posiadane zwierzęta oraz przed skutkami szkód powstałych wskutek używania roweru, bądź amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych przez ubezpieczonego lub członków jego rodziny. Zatem ubezpieczenie OC w życiu prywatnym PLUS pokryje, dla przykładu zarówno koszty remontu wspomnianego wcześniej zalanego mieszkania sąsiada, koszty wymiany szyby w jego oknie, która została stłuczona przez dziecko ubezpieczonego podczas gry w piłkę oraz koszty leczenia osoby, którą ubezpieczony przypadkowo potrącił podczas jazdy na rowerze.

Źródło Proama. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts