Finanse Wiadomości branżowe

Standard&Poor?s docenia zmiany w WARCIE

Do BBB+, z BBB został podniesiony rating TUiR WARTA. W ten sposób agencja Standard&Poor’s doceniła poprawę wyników finansowych, będącą efektem zmian wprowadzonych przez zarząd i modyfikację strategii firmy.

 

- Podniesienie poziomu oceny ratingowej w dzisiejszych czasach to rzadkość, więc cieszy nas decyzja Standard&Poor’s. Tym bardziej, że lepszy rating zawdzięczmy pozytywnym efektom zmian przeprowadzonych w naszej firmie – mówi Jarosław Parkot , prezes TUiR WARTA.

Dodaje, że podniesienie ratingu to dobra wiadomość nie tylko dla spółki, ale także dla jej klientów i partnerów biznesowych, którzy uzyskują dodatkowe, niezależne potwierdzenie stabilności finansowej Warty.

Analitycy agencji podkreślają, że w porównaniu z ubiegłym rokiem WARTA znacznie poprawiła swoje wyniki finansowe, na skutek zmian wprowadzonych przez zarząd spółki i modyfikacji strategii. Zauważyli znaczą poprawę wskaźnika combined ratio, m.in. dzięki znacznej poprawie w podejściu do selekcji ryzyka i ustalania stawek oraz strategii likwidacji szkód.

- Oczekujemy, że działania w tych obszarach pozwolą WARCIE na kontynuację poprawy wyników z działalności operacyjnej – czytamy w uzasadnieniu.

Agencja spodziewa się, że w kolejnych dwóch latach wskaźnik combined ratio (wyliczany wg. metodologii agencji) utrzyma się na poziomie 97 proc. i 95 proc. odpowiednio w 2012 i 2013 r., wobec 96 proc. po III kwartałach 2011 r.

Standard&Poor’s zaznacza, że pozytywnie na ocenę wpływa też wysoki poziom kapitalizacji spółki oraz dobra pozycja konkurencyjna na rynku. Analitycy agencji spodziewają się, że WARTA będzie w stanie obronić swoją pozycję, a nawet powoli zwiększać udział w rynku oraz utrzymać swoją siłę finansową i rentowność. Dobrą ocenę firmy ogranicza niepewność co do kontynuacji działań zarządu i obranej strategii, w związku z planowaną zmianą właścicielską. Sama planowana sprzedaż WARTY przez grupę KBC, nie wpływa negatywnie na ocenę spółki, gdyż agencja spodziewa się, że właściciel będzie wspierał spółkę do czasu sprzedaży.

- Nie spodziewamy się zmiany naszej oceny WARTY na gorszą – piszą w posumowaniu analitycy Standard&Poor’s.

Zaznaczają jednocześnie, że ocena może być jeszcze lepsza jeśli WARTA utrzyma obrany kierunek rozwoju oraz poprawi swoje wyniki i pozycję rynkową.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy