Wiadomości branżowe

Stabilny wzrost Banku Pocztowego w I kwartale 2013 roku

Teaser

Liczba Klientów detalicznych Banku Pocztowego wzrosła w I kwartale roku o prawie 60 tysięcy. Saldo kredytów  zwiększyło się o 18% r/r, a depozytów o 20% r/r. Liczba Mikrooddziałów przekroczyła 200. Stabilne dochody połączone z optymalizacją kosztów przyniosły wzrost zysku netto o 25% r/r.

? W pierwszym kwartale 2013 roku Klienci otworzyli u nas 56 tys. Pocztowych Kont Standard i Nestor. Jest to utrzymanie dobrego tempa akwizycji rachunków, która wyniosła 216 tys. sztuk r/r. Co ważne, w kwietniu liczba ROR w Banku przekroczyła już 800 tys. ? mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.  

W pierwszych miesiącach br. Grupa Banku Pocztowego utrzymała wzrost z poprzednich okresów. Suma skonsolidowanych kredytów brutto wzrosła o 18% r/r do 4,78 mld zł (4,07 mld zł rok wcześniej). Wartość depozytów zwiększyła się o 20%, osiągając tym samym 5,79 mld zł (4,83 mld po I kw. 2012 r.). Aktywa razem wzrosły o 20% r/r do 6,61 mld zł (z 5,50 mld na koniec marca 2012 r.) Wskaźnik zwrotu na kapitale ROE netto za I kw.2013 r. ukształtował się na poziomie 6,8% (6,3% po I kw. 2012 r.). Polepszeniu uległ również wskaźnik koszty/dochody (C/I), który wyniósł 75,0% (83,0% po 3 miesiącach 2012 r.), czyli 8,0 p.p. mniej r/r. Współczynnik wypłacalności ukształtował się na poziomie 13,9% (wzrost o 0,9 p.p. r/r z 13,0% na koniec marca 2012 r.), a Tier 1 na poziomie 10,0% (wzrost o 0,1 p.p. r/r z 9,9% na koniec marca 2012 r.).

? Stabilne dochody w połączeniu z optymalizacją kosztów przyczyniły się do wzrostu naszego zysku netto o 25% r/r. Po pierwszym kwartale br. wyniósł on 6,3 mln zł, wobec 5,1 mln zł rok wcześniej. Zgodnie z naszą Strategią zmieniła się struktura dochodów. Obecnie już niemal 70% wyniku na działalności osiągamy z segmentu detalicznego. Po I kw. 2012 r. było to 60%. Pokazuje to skuteczność w transformacji modelu biznesowego Banku ? powiedział Tomasz Bogus.

Wyniki biznesowe

Bank Pocztowy intensywnie rozbudowywał bazę depozytową w części detalicznej. Saldo depozytów detalicznych na koniec marca br. wyniosło 4,37 mld zł, wobec 3,42 mld zł rok wcześniej. Dużym zainteresowaniem wśród Klientów cieszyły się depozyty długoterminowe. Wprowadzona w marcu lokata 24M była najpopularniejszym produktem oszczędnościowym. Jej sprzedaż w pierwszym miesiącu wyniosła 87 mln zł i systematycznie rosła. Wzrost depozytów części detalicznej wyniósł 27,9% r/r.

O 23,3% wzrosła wielkość portfela kredytowego w segmencie detalicznym. Na koniec marca 2013 r. osiągnął on wartość 3,69 mld zł, wobec 2,99 mld zł rok wcześniej. Sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła 144 mln zł. Przyczyniło się to do wzrostu ich salda z 1,08 mld zł na koniec marca 2012 r. do 1,2 mld zł po I kw. 2013 r.

Zgodnie z zapowiedziami, już w III kw. 2012 r. Bank zaczął ograniczać sprzedaż kredytów hipotecznych. W związku z powyższym w I kw. 2013 r. wyniosła ona 85 mln zł, wobec 320 mln w analogicznym okresie 2012 r.

Liczba Klientów instytucjonalnych wzrosła o 4% do 14,4 tys. Saldo kredytów dla firm wyniosło 1,08 mld zł i było niemal równe poziomowi osiągniętemu na koniec marca 2012 r. Zgodnie ze strategią Bank stopniowo modyfikuje portfel tych kredytów, utrzymując ich wartość na zbliżonym poziomie. Szczególny nacisk Bank kładzie na udzielanie większej liczby mniejszych wolumenowo kredytów dla mikrofirm, MSP oraz wspólnot mieszkaniowych.

Na koniec pierwszego kwartału Bank obsługiwał 1,37 mln Klientów. Prawie 1,36 mln z nich stanowili Klienci detaliczni i mikroprzedsiębiorcy, co oznacza wzrost ich liczby o ponad 23% r/r. 

Rozwój sieci sprzedaży w placówkach pocztowych

W I kw. 2013 r. Bank wspólnie z Pocztą Polską kontynuował rozbudowę sieci sprzedaży usług finansowych w placówkach pocztowych. W tym czasie Poczta rozpoczęła uruchamianie pierwszych Pocztowych Stref Finansowych i na koniec marca działało ich 40. Są to jednostki prowadzone przez Pocztę Polską, które nie różnią się wizualnie od bankowych Mikrooddziałów.

Bank Pocztowy kontynuował natomiast rozwój sieci Mikrooddziałów. Ostatniego dnia lutego w Olsztynie zaczął działać 200 Mikrooddział. Na koniec marca sieć własna Banku Pocztowego liczyła: 251 placówek (w tym 212 Mikrooddziałów). Ponadto Klienci Banku obsługiwani są w pozostałych z 8 tys. placówek pocztowych, z czego w 1,8 tys. w wyodrębnionych stanowiskach finansowych.  

Wyróżnienia Banku

 W I kwartale roku Bank otrzymał prestiżowe wyróżnienia. Wyniki biznesowe w połączeniu z modelem biznesowym, wspierającym edukację finansową społeczeństwa zostały uhonorowane nagrodą ?Kodu Sukcesu? przyznawaną przez tygodnik Wprost.

Podczas V edycji Gali Banking Forum Bank Pocztowy otrzymał trzy prestiżowe nagrody: Najlepszy Bank mały/średni, Najszybciej rozwijający się Bank oraz tytuł Menedżera roku dla Tomasza Bogusa, Prezesa Zarządu Banku Pocztowego.

< 241741" >
Źródło Bank Pocztowy SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts