Wiadomości branżowe

Stabilny biznes w niestabilnych czasach. 20 lat Nestlé w Polsce ? solidna podstawa do dalszego zrównoważonego rozwoju

Teaser

Nestlé Polska S.A. ? z okazji 20 lat działalności w Polsce ? podsumowuje swoje zaangażowanie w rozwój biznesu i społeczeństwa oraz wyznacza cele strategiczne na przyszłość. Tylko w ostatnim 10-leciu firma odnotowała ponad dwukrotny wzrost przychodów netto ze sprzedaży ? z 1,62 do 3,5 mld zł. Wartość inwestycji zrealizowanych przez Nestlé w ciągu 20 lat działalności wyniosła 1,6 mld zł. Zróżnicowane portfolio, stale prowadzone inwestycje oraz renowacje i innowacje produktowe oparte na szczegółowej analizie potrzeb żywieniowych Polaków, są gwarancją stabilnego i zrównoważonego rozwoju firmy.

Wchodząc w nową dekadę swojej działalności w Polsce, Nestlé stara się być jeszcze bliżej polskich konsumentów. W tym celu modyfikuje również znane na całym świecie logo Nestlé Good Food, Good Life, które przybiera nową, polską formę: Nestlé, Jedz smacznie, żyj zdrowo.

20 lat z sukcesem prowadzonego przez Nestlé biznesu w Polsce, pozwoliło firmie wnieść znaczący wkład zarówno w rozwój gospodarczy kraju, jak i budowę kapitału społecznego. Bazując na międzynarodowej wiedzy i doświadczeniu, Nestlé konsekwentnie zwiększało swoje udziały rynkowe, stale doskonaląc standardy jakości i bezpieczeństwa produkcji oraz dostosowując odpowiedzialną komunikację z polskimi konsumentami do ich zmieniających się potrzeb. Ugruntowana przez 20 lat pozycja lidera w dziedzinie żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia oraz rosnąca rola firmy jako partnera żywieniowego polskich rodzin, stanowi dla Nestlé solidną podstawę do jeszcze większego zaangażowania w nadchodzących latach.

20-letniej obecności Nestlé na polskim rynku towarzyszyło szereg inwestycji ? zarówno w rozbudowę fabryk, wdrażanie innowacyjnych technologii produkcyjnych, jak i doskonalenie procesów bezpieczeństwa produkcji. Tylko w 2012 roku Nestlé w Polsce przeznaczyło na ten cel ponad 162 mln zł. Do największych osiągnięć inwestycyjnych firmy należy rozbudowa fabryki w Kargowej, w której produkowane są popularne wśród Polaków batony i wafle, w tym Kit Kat, Lion i Princessa.

Nestle stale inwestuje również w rozbudowę fabryki w Kaliszu, gdzie produkowany jest Majonez Dekoracyjny WINIARY ? kupowany przez ponad 62% polskich gospodarstw domowych, lider w swojej kategorii (46% wartościowych udziałów w rynku). Firma planuje już kolejne projekty inwestycyjne w tym zakładzie.

Nestlé jest firmą o globalnym zasięgu, ale działającą lokalnie. Jesteśmy integralną częścią społeczności, w której prowadzimy biznes. Pomimo trudnych warunków ekonomicznych w Europie, utrzymujemy stabilny, zrównoważony wzrost dzięki wprowadzanym innowacjom, inwestycjom w rozbudowę naszych zakładów oraz budowanie kapitału społecznego. Nie ustajemy również w staraniach na rzecz dalszego umacniania zaufania konsumentów do naszych produktów. Jako największy producent żywności w kraju jesteśmy świadomi naszego wpływu na decyzje żywieniowe polskich rodzin. Dlatego naszą misją jest nie tylko dostarczanie im produktów najwyższej jakości, ale również bycie ich wiarygodnym partnerem w żywieniu poprzez dzielenie się wiedzą i budowanie świadomości na temat prawidłowej, zbilansowanej diety ? mówi Pierre Detry, Prezes Zarządu Nestlé Polska S.A.

Nestlé angażuje się również w budowanie świadomości i promocję dobrych praktyk z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Tylko przez ostatnie 5 lat firma zainwestowała w Polsce 40 mln zł w projekty prośrodowiskowe, w ramach których nie tylko mierzy i nieustannie poprawia wskaźniki zużycia wody i energii oraz wpływu floty samochodowej na środowisko, ale również dba o ochronę i rozwój terenów zielonych oraz szkoli w tym zakresie pracowników, dostawców i społeczności lokalne.

Ważnym punktem w prowadzonym od 20 lat biznesie firmy jest świadoma, aktywna postawa na rzecz budowania i ciągłego rozwoju kapitału społecznego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz inwestycje w edukację pracowników. Biorą oni udział w szeregu projektów edukacyjnych, jak: NesLeader ? budowanie kultury przywództwa, WellNes in Action czy Nutrition Quotient ? promocja zdrowego stylu życia wśród pracowników. Wraz z rozwojem kapitału społecznego Nestlé stale weryfikuje i doskonali standardy bezpieczeństwa w miejscu pracy. W tym celu firma wdrożyła m.in. system Behavioral Based Safety czy projekt Kieruj bezpiecznie. Średnie roczne inwestycje w kapitał ludzki wynoszą 7-8 mln zł.

Od początku istnienia na polskim rynku dążymy do tego, by nasz biznes rozwijał się w sposób zrównoważony. Staramy się realizować i promować dobre praktyki zarówno w zakresie ochrony środowiska naturalnego, budowania dobrego sąsiedztwa, jak i inwestowania w kapitał społeczny. Nasze zaangażowanie opisaliśmy w I w Polsce raporcie społecznym Nestlé wydanym w 2012 roku. W ten sposób chcieliśmy pokazać jak ważny jest dla nas dialog społeczny. Potwierdzeniem jego znaczenia jest również przetłumaczenie międzynarodowego hasła: Good Food, Good Life na język polski. Pragniemy podziękować polskim konsumentom za wybór naszych produktów i zaufanie ? mówi Małgorzata Szlendak, Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej i PR Nestlé Polska S.A.

Zasadniczym celem firmy na najbliższe lata jest dalsze doskonalenie oferty zgodnie z profilem żywieniowym Nestlé oraz zmieniającymi się potrzebami konsumentów, a także rozwój nowych produktów. W trosce o najwyższą jakość produkcji firma powołała w Rzeszowie (jedno z dziesięciu w Europie) Centrum Nestlé ds. zarządzania jakością badań ? Nestlé Quality Assurance Center (NQAC). Swoim zasięgiem obejmuje ono 18 fabryk z 8 krajów południowo ? wschodniej części Europy, w tym 6 fabryk Nestlé Polska S.A.

Nestlé planuje również kolejne inwestycje w zakresie innowacyjności i bezpieczeństwa produkcji. Ich średnia wartość do końca 2013 roku szacowana jest na 164 mln zł. Najbliższym celem inwestycyjnym firmy jest budowa nowego obiektu produkcyjnego w Kaliszu.

Kluczowe fakty z 20-letniej działalności Nestlé w Polsce

     10.1993:

- Założenie Nestlé Polska Sp. z o.o.

- Rozpoczęcie działalności, pierwsze 2 produkty: napój czekoladowy Nesquik i ??kawa Nescafé Classic.

     1994:

- Zakup spółki Goplana ? właściciela m.in. wafli Princessa, jednej z najsilniejszych marek wafli w Polsce.

- Joint venture z General Mills ? obecnie Cereal Partners Polska czołowy polski producent płatków śniadaniowych.

- Nestlé Nałęczowianka Sp. z o.o. rozpoczyna współpracę z Perrier Vittel MT. Nałęczowianka jest jedną z najsilniejszych marek wody mineralnej w Polsce, wraz z Nestlé Aquarel należy do głównych marek tworzących portfolio Nestlé Waters Polska.

     1995:

- Zakup spółki WINIARY ? obecnie największego producenta wyrobów kulinarnych. Marka WINIARY jest obecna w Polsce od początku lat 40-tych.

     1999:

 - Pierwszy miliard zł przychodu (ok. 238-240 mln EUR).

     2001:

- Zakup marki Dar Natury ? producenta wody źródlanej w butlach dla biznesu, obecnie pod nazwą Nestlé Waters Direct Polska.

- Zakup biznesu Purina Pet Care.

- Zakup spółki Schöller.

     2007:

- Zakup spółki Alima-Gerber właściciela jednej z najstarszych polskich marek produktów dla niemowląt i dzieci. Spółka rozpoczęła działalność w Polsce w latach 20-tych.

     09.2008:

- Wprowadzenie na polski rynek Nescafé Dolce Gusto ? historia sukcesu pierwszego e-commerce Nestlé w Polsce.

< 239218" >
Źródło Nestlé Polska S.A.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts