Finanse Wiadomości branżowe

Sprostowanie PKO Banku Polskiego opublikowane w ?Magazynie Ekspresu Reporterów? w związku z reportażem Pawła Kaźmierczaka ?Pewne jak w banku?

Redakcja „Magazynu Ekspresu Reporterów” 24.01.2012 r. opublikowała poprzez odczytanie pełną treść sprostowania PKO Banku Polskiego w związku z reportażem „Pewne jak w banku” autorstwa Pawła Kaźmierczaka, wyemitowanym w dniach 20 grudnia 2011 r., 27 grudnia 2011 r. i 3 stycznia 2012 r., traktującym o sprawie Państwa Grąbczewskich. W reportażu znalazły się nieprawdziwe lub nieścisłe stwierdzenia, zagrażające dobrom osobistym PKO Banku Polskiego.

Link do sprostowania PKO Banku Polskiego opublikowanego 24.01.2012 r. w „Magazynie Ekspresu Reporterów” (46'46''): www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/magazyn-ekspresu-reporterow/wideo/24012012/6108732

Pełna treść sprostowania PKO Banku Polskiego opublikowanego poprzez odczytanie 24.01.2012 r. w „Magazynie Ekspresu Reporterów”:

„SPROSTOWANIA I ODPOWIEDZI POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO S.A.:

W emitowanych w dniach 20 grudnia 2011 r., 27 grudnia 2011 r. i 03 stycznia 2012 r. odcinkach „Magazynu Ekspresu Reporterów” w związku z reportażem autorstwa Pawła Kaźmierczaka zatytułowanym „Pewne jak w banku” traktującym o sprawie Państwa Grąbczewskich następujące stwierdzenia dotyczące Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. są nieprawdziwe lub nieścisłe i zagrażają dobrom osobistym PKO BP S.A.:

  1. Zagrażającym dobrom osobistym PKO BP S.A. jest stwierdzenie, że: „ Tu są dwie wersje – albo zaniechanie i bardzo poważne błędy, albo działania celowe…”. Sprawa Państwa Grąbczewskich była wysoce sporna. Zapadł w niej prawomocny wyrok, a ich roszczenia zostały częściowo oddalone. Ustalenie nadpłaty ich kredytów było przedmiotem kilku opinii biegłych sądowych.

  2. Zagrażającymi dobrom osobistym PKO BP S.A. i nieprawdą są stwierdzenia, że w tej sprawie „bank niszczył dokumenty, aby zatrzeć ślady” oraz że „pracownicy banku zgubili najważniejsze dokumenty związane ze sprawą spłaty kredytów”, gdyż w posiadaniu PKO BP S.A. znajdują się wszystkie kluczowe dokumenty dotyczące udzielenia kredytów Państwu Grąbczewskim i przebiegu ich spłaty. Wysokość dokonanych spłat została udokumentowana w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości w prawomocnie zakończonym procesie sądowym.

  3. Zagrażającym dobrom osobistym PKO BP S.A. i nieprawdą jest stwierdzenie, że „wyroki niewiele zmieniają, Państwo Grąbczewscy czekając na sądowe rozstrzygnięcia przez 12 lat musieli spłacać fikcyjne długi wobec PKO BP”. W rzeczywistości Państwo Grąbczewscy spłacali kredyty w PKO BP S.A. przez 12 kwartałów, pomiędzy rokiem 1992 a 1996 na podstawie dwóch ważnie zawartych z PKO BP S.A. umów kredytowych. Ostatniej wpłaty na rzecz PKO BP S.A. dokonali w lipcu 1996 roku. 

  4. Zagrażającym dobrom osobistym PKO BP S.A. i nieprawdą jest stwierdzenie, że „na poczet tych należności w innych bankach wzięli kredyty na ponad 130 tys. zł.” W rzeczywistości suma kwot wpłacanych przez Państwa Grąbczewskich do PKO BP S.A. w latach 1992 - 1996 jest dwudziestokrotnie niższa od powołanych w programie kwot kredytów zaciągniętych przez Państwa Grąbczewskich w innych bankach, a niektóre instytucje, w których państwo Grąbczewscy dokonali zadłużenia w ogóle nie istniały w tych latach. 

  5. Zagrażającym dobrom osobistym PKO BP S.A. i nieprawdą jest stwierdzenie, że „Bank nie odpowiedział nam w ciągu miesiąca na żadne pytanie”. W rzeczywistości PKO BP S.A. udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez dziennikarzy „Magazynu Ekspresu Reporterów” w ciągu 6 dni (tj. 28 listopada 2011 r.) pocztą elektroniczną wysłaną na wskazany specjalnie do tego celu przez dziennikarza adres.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.”

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #banki   #banku   #cele   #dla   #dobra   #jak   #jego   #jest   #klient   #kredyt   #kredyt hipoteczny