Finanse Wiadomości branżowe

SMT Software ogłasza prognozy finansowe

Notowana na NewConnect wrocławska spółka informatyczna będąca częścią Grupy ADV zapowiada bardzo dobre wyniki finansowe na 2012 i 2013 rok.

  • Prognozowany skonsolidowany zysk netto za rok 2012 wynosi 5,5 mln PLN
  • Prognozowany skonsolidowany zysk netto za rok 2013 wynosi 7,6 mln PLN

  

SMT Software po opublikowaniu wyników finansowych za III kwartał zaprezentowała prognozowane wyniki na cały rok 2012 i 2013. W ujęciu narastającym trzy kwartały 2012 roku zostały zamknięte zyskiem netto na poziomie 2,78 mln PLN, a Spółka spodziewa się zamknąć cały rok 2012 wynikiem prawie 2 razy większym: 5,5 mln PLN. Natomiast w roku 2013 SMT Software planuje wypracować zysk netto na poziomie 7,6 mln PLN. Realizacja niniejszych planów oznacza utrzymanie ponad 30% dynamiki wzrostu zysków z roku na rok.

?Tak wysoka dynamika przychodów będzie możliwa dzięki konsolidacji przychodów wszystkich spółek zależnych - powiedział Sebastian Łękawa, Prezes Zarządu SMT Software ? ?przy założeniu realizacji podpisanych dotychczas kontraktów, realizacji umów ramowych z dotychczasowymi klientami i wykonania długoterminowych umów abonamentowych.?. 

Jedną z istotniejszych spółek zależnych SMT Software jest spółka iAlbatros S.A. oferująca usługi rezerwacji hotelowej dla klienta biznesowego. Jej bliźniacza siostra z siedzibą we Francji ? iAlbatros SAS ? tylko w tym roku wygrała 2 znaczące przetargi na francuskim rynku Business Travel
na kontrakty, których łączna szacowana wartość wynosi ok. 7 mln Euro rocznie. Również polski iAlbatros podpisał w tym roku umowę na realizację 5000 rezerwacji hotelowych o szacowanej wartości 2,74 mln PLN. SMT Software S.A. posiada 55,63% akcji i głosów w iAlbatros S.A.
z siedzibą w Warszawie, a iAlbatros S.A. posiada 100% akcji i głosów w iAlbatros SAS z siedzibą
w Paryżu. 

Kolejną spółką, w którejSMT Software ma pakiet większościowy, jest CodeArch S.A. świadcząca usługi outsourcingu infrastrukturalnego IT (administracja serwerami i sieciami, helpdesk) oraz zajmująca się dystrybucją sprzętu komputerowego. CodeArch był wcześniej jednym z trzech najistotniejszych podwykonawców i dostawcą usług administracyjnych dla SMT Software, która obecnie posiada 100% akcji spółki.

MobiCare S.A. to jedyna spółka zależna w portfelu SMT Software, która kieruje swoją ofertę
do klienta indywidualnego. Spółka założona w kwietniu 2011 roku na bazie innowacyjnych rozwiązań technologicznych świadczy usługi telemonitoringu i teleopieki dla seniorów. SMT Software posiada 55% akcji spółki MobiCare. 

W lipcu 2012 SMT Software poczyniła inwestycję powołując nową spółkę zależną ? Recrutia
Sp. z o.o.
, która będzie świadczyła usługi rekrutacyjne w zakresie pozyskiwania specjalistów ICT oraz usługi outsourcingu procesów rekrutacyjnych.

Założyciele i zarząd SMT Software stale starają się podnieść wartość spółki poprzez szukanie nowych perspektyw dla jej dalszego równie dynamicznego rozwoju. Jedną z takich możliwości jest planowane w przyszłości przekształcenie w Grupę SMT notowaną na rynku GPW, o którym więcej informacji można znaleźć w liście do akcjonariuszy zamieszczonym na stronie spółki.

O SMT Software:

SMT Software S.A. to innowacyjny software house: producent oprogramowania biznesowego świadczący również usługi outsourcingu kadr programistycznych. Działa na rynku usług IT od 2002 roku w 5 oddziałach na terenie kraju: Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Białymstoku i Gliwicach oraz posiada oddział w Holandii. Obecnie zatrudnia prawie 350 specjalistów IT. W kwietniu 2010 roku zadebiutował na rynku NewConnect, zyskując status spółki publicznej. Jest także częścią grupy kapitałowej Grupa ADV, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Kluczowe linie biznesowe SMT Software S.A. to: rozwiązania dedykowane, rozwiązania mobilne, rozwiązania online, systemy informacji przestrzennej GIS, testy i audyty bezpieczeństwa. Spółka świadczy także usługi outsourcingu specjalistów IT jak również dedykowanych zespołów.

Grupy odbiorców usług SMT Software S.A.: banki i instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, sektor usług, transport, przemysł, telekomunikacja, rozrywka. 

Wśród klientów SMT Software S.A. znajdują się m.in.: Microsoft, BRE Leasing, Deloitte, Credit Agricole, Castorama, Lotos Ochrona, Johnson & Johnson, Toyota Motor Manufacturing Poland. 

Przychody SMT Software S.A. ze sprzedaży wyniosły w 2011 roku 33,94 mln zł, w 2010 roku 18,16 mln zł, w 2009 roku stanowiły 10,2 mln zł, w 2008 osiągnęły poziom 6,16 mln zł, a w 2007 wyniosły 2,88 mln zł.

Spółki zależne SMT Software S.A.: iAlbatros S.A., MobiCare S.A, CodeArch S.A., Recrutia Sp. z o. o., TraficInfo Sp. z o. o.

www.smtsoftware.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy