Finanse Wiadomości branżowe

?Przekaz ku przyszłości? Banku Pocztowego

Bank Pocztowy wspiera Fundację „Pocztowy Dar”. 15 czerwca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków.

W tym roku Fundacja „Pocztowy Dar” ufunduje 75 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów i szkół średnich, którzy nie ukończyli 20 roku życia. Stypendia w wysokości 3500 zł będą wypłacane w trakcie roku szkolnego 2012/13. Wnioski można składać do 15 sierpnia br.

Bank aktywnie włączył się w wsparcie Fundacji już podczas jej pierwszego roku funkcjonowania – Bank Pocztowy, kojarzony głównie z działań skierowanych do Klientów w wieku senioralnym, wspiera również edukację młodzieży. Tak było m.in. w przypadku praktyk w Banku, na które od marca 2011 r. zapraszaliśmy studentów, tak jest również w przypadku programu stypendialnego Fundacji „Pocztowy Dar”. Chcemy wspierać ludzi młodych, ambitnych, chcących się uczyć – stypendium to dla nich szansa na sukces w przyszłości – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego

„Przekaz ku przyszłości”, to program kierowany do najzdolniejszych uczniów, osiągających doskonałe wyniki w nauce oraz mających osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, kultury i działalności społecznej. Stypendia mają wspierać rozwój młodzieży. Szczególną troskę objęte są osoby, których sytuacja materialna nie pozwala na wykorzystanie zdolności i potencjału w nich drzemiących. 

Beneficjentami pierwszej edycji programu było 71. uczniów. Bank Pocztowy ufundował wtedy stypendia dla dodatkowej grupy 21 osób. 

Fundacja „Pocztowy Dar” powstała w 2010 roku. Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności pożytku publicznego na rzecz dobra publicznego w zakresie: ochrony życia i zdrowia oraz opieki socjalnej, edukacji i  aktywizacji zawodowej oraz sportu. Szczegółowe informacje dotyczące programu stypendialnego znajdują się na stronie www.pocztowydar.org.

Misją Banku Pocztowego jest prosta i dostępna bankowość. Bank prowadzi edukację finansową społeczeństwa m.in. poprzez wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, uliczne akcje promujące finanse, jak również dodatki partnerskie w mediach. Bank uczestniczy również w dyskusjach i panelach eksperckich traktujących o wykluczeniu finansowym – m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej czy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy