Wiadomości branżowe

Przed nami III i ostatnia runda dotacji dla kreatywnych projektów na innowacyjne e-usługi w ramach działania POIG 8.1.

24 czerwca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła III konkurs w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG): ?Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej?, na projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (e-usług), w tym na wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. O wsparcie mogą ubiegać się jedynie mikro i mali przedsiębiorcy, a wnioski można składać w ciągu 12 dni: od 8 lipca 2013 r., tylko do 19 lipca 2013 r.

Dotacja 8.1. stawia na rozwój e-usług, które są użyteczne i innowacyjne przynajmniej w skali krajowej. To doskonała szansa dla młodych i kreatywnych przedsiębiorców na pozyskanie dofinansowania do realizacji innowacyjnych projektów z zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną.

Podczas oceny projektów, ważnym kryterium będzie m.in. wspomniany stopień innowacyjności e-usługi. Wysoce innowacyjne, cyfrowe e-usługi powinny przyczyniać się do znaczących zmian w rozwoju danej branży lub nawet doprowadzić do powstania nowej branży.

Przedsiębiorca, który chce pozyskać dofinansowanie w ramach działania 8.1 POIG, powinien szczegółowo zaplanować swój model biznesowy oraz zbadać rynek docelowy, na którym będzie świadczył e-usługi. Powinien wskazać niszę rynkową dla planowanych e-usług.

Określenie niszy powinno być potwierdzone dokładną i szczegółową analizą rynku i konkurencji. Pomocne są również opracowania rynkowe bądź marketingowe przygotowane przez podmioty opiniotwórcze dotyczące dziedziny wybranej przez potencjalnego wnioskodawcę.
Równie istotnym jak innowacyjność jest efektywność ekonomiczna danego projektu. Dofinansowanie uzyskają tylko takie projekty, które mają szansę na biznesowy sukces przedsięwzięcia i będą w stanie samodzielnie utrzymywać się i rozwijać również po zakończeniu wspófinansowania projektu ze środków unijnych.

W tym roku były zaplanowane trzy rundy naboru wniosków w ramach Działania 8.1 POIG, z czego pierwszy z nich został już zamknięty 1 marca, a drugi 17maja 2013 roku i oba cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Jako jedna z czołowych firm doradczych, zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych, ADM Consulting Group S.A., skutecznie wspierała swoich Klientów w dotychczasowych rundach i z zaciekawieniem będzie przyglądała się dalszej karierze młodych przedsiębiorców, których wsparła na etapie pozyskania dofinansowania dla ich innowacyjnych pomysłów e-biznesowych.

Przed nami jedynie 14 dni do zamknięcia III i ostatniej rundy w ramach działania 8.1. POIG. Termin ukończenia naboru upływa już 19 lipca 2013 r.! ADM Consulting Group życzy powodzenia wszystkim Wnioskodawcom ubiegającym się o wsparcie podczas tego ostatniego konkursu.

 

Informacje o firmie:

ADM Consulting Group S.A. to firma świadcząca wysokospecjalistyczne usługi doradcze dla sektora przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz samorządowych. Spółka specjalizuje się: w doradztwie w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji rozwojowych (w szczególności dotacji unijnych), doradztwie strategicznym, fuzjach i przejęciach (M&A) oraz szkoleniach biznesowych.

Od 2007 roku ADM Consulting Group pozyskała finansowanie dla blisko 590 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł.

Źródło ADM Consulting Group. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Business Executive Managera   #Country Manager   #Maciej Ka   #WINIARY