Finanse Wiadomości branżowe

Power Price z sukcesem uplasowała emisję akcji

Notowana na NewConnect firma Power Price S.A. - operator platformy sprzedaży online łączącej rozwiązania sklepu internetowego, giełdy towarowej oraz portalu zakupów grupowych zakończyła emisję akcji. Spółka z emisji 10 mln akcji serii D pozyskała 1 mln zł na dalszy rozwój działalności.

Zapisy na akcje były przyjmowane od 12 grudnia ub. r. W pierwszym terminie, przeznaczonym dla akcjonariuszy dysponujących prawem poboru dokonano zapisów na 2.181.417 akcji serii D, po cenie emisyjnej 0,1 zł. Z uwagi na nieobjęcie dostępnej puli akcji, Zarząd Power Price postanowił skorzystać z przysługującego mu uprawnienia wynikającego z art. 436 §4 ksh i zdecydował iż do dnia 12 marca 2012 roku dokona przydziału nie więcej niż 7.818.583 akcji serii D osobom przez siebie wskazanym. W wyniku działań zarządu Power Price – udało się uplasować emisję w całości i zapewnić Spółce środki finansowe na dalszy rozwój.

-„Przeprowadzamy emisję akcji po cenie nominalnej z uwagi na fakt, że nadal jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju” – mówi Piotr Skawiński Prezes Power Price S.A. „Uplasowanie całej puli akcji, jaka była w dyspozycji Zarządu w bardzo trudnych obecnie realiach rynku kapitałowego, jest dużym sukcesem naszej młodej Spółki i dowodem na olbrzymie zaufanie jakim inwestorzy obdarzyli Spółkę i jej model biznesowy” – dodaje Prezes Power Price S.A.

Pozyskane środki Spółka przeznaczy na rozwój platformy, w szczególności zaś na wzmocnienie Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta, intensywniejsze działania promocyjne oraz na udoskonalenie obsługi logistycznej zamówień spływających od klientów.

- „Obecna, dość niepewna sytuacja w gospodarce paradoksalnie jest szansą na szybszy rozwój Spółki. Trudne czasy zwiększają presję na szukanie oszczędności, a model działania platformy e-commerce prowadzonej przez PowerPrice S.A. zakłada zaoferowanie klientowi możliwie najkorzystniejszych cen na rynku przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości towarów – wyjaśnia Piotr Skawiński, Prezes Power Price – dodatkowe środki na działalność Spółki na pewno pomogą w wykorzystaniu tego sprzyjającego nam trendu rynkowego – dodaje Skawiński.

Filozofia Power Price zakłada, że wszelkie oszczędności i rabaty wynegocjowane z dostawcami są oddawane klientowi końcowemu – platforma zaś pobiera jedynie stałą opłatę technologiczną od producentów. Power Price uzyskuje niskie ceny dla klientów poprzez skracanie łańcucha dostawców (towar na platformie na przykład folia stretch podchodzi od producentów, rzadko od dystrybutorów, pomijani są inni pośrednicy handlowi), rabaty indywidualne które otrzymują kupujący w ilościach hurtowych, oraz poprzez rabaty grupowe, naliczane na koniec miesiąca, a uzależnione od wszystkich zakupów dokonanych w całym miesiącu u danego producenta. Obecnie na platformie e-commerce znajduje się prawie 30 000 produktów takich jak artykuły biurowe, środki czystości, meble, artykuły motoryzacyjne i inne.

Similar Posts