Wiadomości branżowe

Polskie banki nie zawiodły zaufania klientów w kryzysie

Kryzys lat 2007 – 2008 spowodował, że rygory ładu korporacyjnego w sektorze finansowym zostały zaostrzone. Ważne jest, aby instytucje finansowe nie tylko regulowały te kwestie, ale przede wszystkim kierowały się etyką w swojej działalności. Polskie instytucje finansowe w czasie kryzysu, między innymi dzięki dobrej współpracy z nadzorem, nie zawiodły zaufania klientów – zgadzają
Teaser

Kryzys lat 2007 ? 2008 spowodował, że rygory ładu korporacyjnego w sektorze finansowym zostały zaostrzone. Ważne jest, aby instytucje finansowe nie tylko regulowały te kwestie, ale przede wszystkim kierowały się etyką w swojej działalności. Polskie instytucje finansowe w czasie kryzysu, między innymi dzięki dobrej współpracy z nadzorem, nie zawiodły zaufania klientów ? zgadzają się prelegenci 124 seminarium BRE ? CASE.

Tematem 125 seminarium cyklu BRE ? CASE był ład korporacyjny w bankach. Swoje wystąpienia zaprezentowali Andrzej Reich, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych UKNF, który omówił zmiany w ładzie korporacyjnym w rok po wprowadzeniu zasad ujętych w dyrektywach unijnych oraz Wiesław Thor, członek rady nadorczej BRE Banku, który zajął się praktycznym stosowaniem tych regulacji.

Na ład korporacyjny w bankach składają się przepisy prawa, zasady dobrej praktyki bankowej ZBP, dodatkowo dobre praktyki spółek notowanych na giełdzie. Ponadto każda instytucja finansowa ma własne regulacje wewnętrzne, które zbierają w jednym miejscu wszystkie obowiązujące zalecenia. Zdaniem Wiesława Thora, te wszystkie spisane zasady nigdy nie będą miały jednak żadnego znaczenia, jeśli nie będzie nad nimi górować jednak podstawowa, jaką jest etyka funkcjonowania firmy. Tylko ona może gwarantować, że ład korporacyjny nabierze znaczenia, a nie będzie jedynie zbiorem pustych, zapisanych na papierze reguł.

Kryzys finansowy lat 2007?2008 zwrócił uwagę nadzorców bankowych, ekonomistów, analityków finansowych, mediów i opinii publicznej m.in. na kwestię ładu korporacyjnego w bankach. Pod adresem banków sformułowano zarzuty o podejmowanie nadmiernego ryzyka w działalności kredytowej i inwestycyjnej Odpowiedzią na te zarzuty ze strony władz publicznych były propozycje zreformowania ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych poprzez narzucenie ograniczeń zewnętrznych w obszarze zarządzania ryzykiem oraz systemu wynagradzania kadry menadżerskiej.

Polski system finansowy nie został dotknięty kryzysem finansowym, a polskie banki, jak zaznaczył Wiesław Thor nie zawiodły zaufania swoich klientów, zostały objęte zmianami w ładzie korporacyjnym. Wynikło to wprost z wprowadzenia w Polsce unijnych dyrektyw CRD II i CRD III. 

A to już wiesz?  Zima w pełni a Motor Trade Company nie przestaje budować

Komisja Nadzoru Finansowego w październiku 2011 r. przyjęła dwie uchwały skierowane do banków a dotyczące szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, szczegółowych warunków szacowania i utrzymywania przez banki kapitału wewnętrznego, zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. 

*** 

BRE Bank współpracuje z Fundacją Naukową CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) od wielu lat, współorganizując cykliczne seminaria oraz wydając towarzyszące im publikacje. CASE jest międzynarodowym, niezależnym centrum badawczym i doradczym, prowadzącym działalność non-profit w zakresie transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej, na Zakaukaziu i w Azji Środkowej, integracji europejskiej oraz gospodarki światowej.  Seminaria i zeszyty koncentrują się na kluczowych zagadnieniach sektora finansowego, finansów publicznych, unii monetarnej i innych bieżących, ważnych zagadnieniach polityki gospodarczej w Polsce i na świecie. 

< 239870" >
Źródło BRE Bank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy