Oszczędzanie

PKO Bank Polski oferuje Lokatę z Funduszem

Klientom oczekującym wyższych zysków niż na standardowej lokacie, PKO Bank Polski oferuje Lokatę z Funduszem, której oprocentowanie w części depozytowej sięga aż 6,66 proc. w skali roku na lokacie 12-miesięcznej oraz 5,55 proc. w skali roku na lokacie 6-miesięcznej. Pewny zysk z lokaty połączony jest z szansą na zysk z funduszy inwestycyjnych – subfunduszu PKO Zrównoważonego Plus albo PKO Akcji Plus.

Wybierając Lokatę z Funduszem klienci połowę środków deponują na lokacie terminowej o stałym oprocentowaniu, a druga połowa jest inwestowana w wybrany subfundusz:

* PKO Zrównoważony Plus – to subfundusz podzielony między stosunkowo bezpieczne instrumenty finansowe, takie jak bony skarbowe i obligacje oraz akcje najlepszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział akcji w portfelu funduszu oznacza możliwość wystąpienia wahań wartości inwestycji w krótkim terminie, dlatego subfundusz powinien być traktowany raczej jako inwestycja o średnim i długim terminie inwestowania (powyżej 4 lat),
* PKO Akcji Plus – to subfundusz akcyjny inwestujący większość aktywów w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych, przy wykorzystaniu wzrostu wartości rynkowej akcji najlepszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Został stworzony dla inwestorów, którzy oczekują wysokiego zysku i równocześnie są gotowi zaakceptować ryzyko związane z rynkiem akcji.

– Jest to już trzecia edycja bardzo popularnego wśród naszych klientów produktu, jakim jest Lokata z Funduszem. Najnowsza edycja produktu jest atrakcyjną ofertą dla osób o zróżnicowanym profilu inwestycyjnym i podejściu do ryzyka, a oprocentowanie lokaty 12-miesięcznej wynoszące 6,66 proc. jest jednym z wyższych na rynku lokat powiązanych z funduszem ? podkreśla Adam Frankowski, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych PKO Banku Polskiego.

Dzięki połączeniu lokaty z funduszem klienci zyskują możliwość osiągnięcia większych zysków, nie muszą mieć doświadczenia w samodzielnym inwestowaniu w fundusze. Jest to także produkt łatwo dostępny – minimalna kwota wpłaty wynosi jedynie 2 tys. zł. Lokata z Funduszem dostępna jest w ofercie do 31 grudnia 2011 roku. Ponadto klienci nie poniosą opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa po upływie okresu umownego rachunku lokaty (6 lub 12 miesięcy).

PKO Bank Polski oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów służących pomnażaniu oszczędności, poczynając od tradycyjnych lokaty terminowych, kont oszczędnościowych złotowych oraz walutowych, nowoczesnych książeczek mieszkaniowych, produktów strukturyzowanych. PKO Bank Polski jako jeden z niewielu banków umożliwia integrację rachunku maklerskiego z rachunkiem bankowym. Usługa ta pozwala m.in. aktywnie uczestniczyć w transakcjach kupna i sprzedaży wszystkich instrumentów finansowych notowanych na GPW, np. akcji, obligacji czy kontraktów terminowych. Za pośrednictwem internetowej platformy iPKO oraz Inteligo klienci mogą inwestować w fundusze.

Więcej informacji na temat produktu i ryzyka związanego z inwestowaniem znajduje się na stronie www.pkobp.pl

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za rok 2010 był najwyższy w całym sektorze i wyniósł 3,3 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader?s Digest certyfikatami ?Produkt Roku 2010? jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem ?Złotego Bankiera? za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu ?Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców?, posiadaczem certyfikatu ?Firma Przyjazna Klientowi? oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt ? za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł ?Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010?. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych ? 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu ?Top Marka? według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej ?Polskie Marki 2010? jej wartość została określona na 3,6 mld zł.

Similar Posts