Finanse

PIT-2006 Rozlicz podatek z Nami

PIT-2006 Rozlicz podatek z Nami autorem artykułu jest Wojciech Wesołowski Skala podatkowa 2006r. Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o

PIT-2006 Rozlicz podatek z Nami
autorem artykułu jest Wojciech Wesołowski

Skala podatkowa 2006r.

Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczłtowane koszty uzyskania przychodu.

Przedstawiono sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych jaki obowiązuje w 2006 roku:
1163340_book_srb_11
-jeżeli w 2006 roku nie zarobisz więcej niż 2 790 zł, podatku nie będziesz płacił,
-jeżeli w 2006 roku zarobisz więcej niż 2 790 zł, ale mniej niż 37 024 zł, to zapłacisz 19% ze swojej podstawy opodatkowania odejmując 530,08 zł,
-jeżeli w 2006 roku zarobisz więcej niż 37 024 zł, ale mniej niż 74 048 zł, to Twój podatek będzie wynosił 6 504,48 zł plus 30% nadwyżki ponad 37 024 zł,
-jeżeli w 2006 roku zarobisz więcej niż 74 048 zł, to Twój podatek będzie wynosił 17 611,68 zł plus 40% nadwyżki ponad 74 048zł.

Pobierz Darmowy program do rozliczeń PIT:

http://9muz.pl/?p=productsMore&iProduct=312&sName=Program-do-rozliczania-PIT

Ulgi w roku 2006

Rok 2006 to ostatni moment na złapanie popularnej ulgi odsetkowej. To także rok, w którym pojawia się i znika: ulga na pomoc domową oraz ulga na sport.

W 2006 roku użytkownicy internetu nadal odliczać będą wydatki na podłączenie do sieci. Wciąż aktualne pozostaną ulgi rehabilitacyjne oraz darowizny, do których zaliczyć można datki przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

1.Internet

2.Mieszkaniowe

3.Darowizny

4.Rehabilitacja

5.Pomoc domowa

6.Sport

W kolejnych artykułach opisze kolejne ulgi.

Oto opis wybranej ulgi:

1.Ulga na Internet

W 2006 roku użytkownicy internetu nadal odliczać będą wydatki na podłączenie do sieci.

Dla kogo

Osoby korzystające z sieci internet, na które dostawca (provider) wystawia faktury VAT
Sposób odliczania

Od dochodu

Limity

Kwota odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym 760 zł

Opis

Od podstawy obliczenia podatku odlicza się kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika

Uwagi

Wydatki na Internet muszą być udokumentowane fakturą. Z ulgi na Internet może skorzystać także małżonek podatnika oraz inni domownicy – pod warunkiem że każdy z nich udokumentuje wydatek wystawioną na siebie fakturą VAT (mogą figurować na jednej fakturze). Wówczas każda z tych osób odliczy od dochodu po 760 zł.

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Program do rozliczania PIT

Artykuł powstal dzieli :
http://www.money.plPodatki ,PIT,razliczenia,

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy