Wiadomości branżowe

Pewna Spłata pożyczki i linii kredytowej dla przedsiębiorców w ING

ING Bank Śląski proponuje przedsiębiorcom nowy produkt - pakiet ubezpieczeniowy Pewna Spłata. Ubezpieczenie oferowane jest do pożyczki i linii kredytowej dla przedsiębiorców. Skorzystanie z pakietu gwarantuje obniżenie marży o 0,5 punktu procentowego. Nowa oferta dostępna jest od 24 czerwca br.

Pakiet ubezpieczeniowy Pewna Spłata ma charakter ochronny i stanowi zabezpieczenie na wypadek zajścia zdarzeń losowych, które mogłyby uniemożliwić spłatę pożyczki / linii kredytowej dla przedsiębiorców.  Ryzyka, które obejmuje ubezpieczenie to:

  • śmierć ubezpieczonego;
  • czasowa niezdolność do pracy albo inwalidztwo;
  • utrata stałego źródła dochodów albo hospitalizacja.

Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne i nie warunkuje udzielenia pożyczki / linii kredytowej dla przedsiębiorców. Gwarantuje jednak obniżenie marży o 0,5 pkt procentowego.  Ubezpieczenie daje pełną ochronębez względu na nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych. Wiek przystąpienia do ubezpieczenia to maksymalnie 65 lat. W każdym momencie istnieje możliwość bezpłatnej rezygnacji z ubezpieczenia.

Opłata za udostępnienie ubezpieczenia w wysokości 0,1%, będzie pobierana miesięcznie, automatycznie każdorazowo w dniu płatności raty pożyczki lub pierwszego dnia roboczego dla linii kredytowej.

Ubezpieczenie Pewna Spłata oferowane jest wraz z Grupą Kapitałową Europa, w skład której wchodzi Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA.

Szczegóły nowej oferty na www.ingbank.pl

ING Bank Śląski oferuje przedsiębiorcom proste i przejrzyste produkty kredytowe. Uzyskanie pożyczki i linii kredytowej możliwe jest już po 6 miesiącach prowadzenia rachunku firmowego w dowolnym banku. Środki z udzielonego kredytu mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z działalnością firmy, bank nie wymaga przedstawienia biznes planu, a dla stałych klientów nie wymaga przedstawiania zaświadczeń z ZUS i US. Dodatkowo bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku oraz opłat za wcześniejszą spłatę pożyczki. W ramach oferty kredytowej dla przedsiębiorców, klient sam decyduje o tym ile zapłaci za kredyt ? obowiązuje zasada: im wyższy kredyt, tym niższa cena dla klienta. W ramach jednego produktu kredytowego klient może sfinansować kilka potrzeb jednocześnie.

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy