Finanse Wiadomości branżowe

Orange podpisała Kartę Różnorodności

Orange jest opiekunem Karty Różnorodności w Polsce. Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa, bedąca pisemnym zobowiązaniem organizacji do wdrażania zasad zarządzania

Orange jest opiekunem Karty Różnorodności w Polsce. Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa, bedąca pisemnym zobowiązaniem organizacji do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania.

Podpisując Kartę Frimy zobowiązują się do równego traktowania każdego pracownika bez względu na jego stan zdrowia, rasę, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, przekonania polityczne, itp. Jednym z założeń Karty Różnorodności jest podnoszenie świadomości związanej z tematyką różnorodności w firmie, poprzez działania edukacyjne. Ważne jest także coroczne raportowanie efektów działań związanych z polityką różnorodności przedsiębiorstwa.

Wzorem Francji, Hiszpanii, Szwecji, czy Austrii, Polska postanowiła stworzyć własną Kartę Różnorodności. Inicjatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które do współpracy  zaprosiło firmy i organizacje pozarządowe.

Obok Orange w tym projekcie uczestniczą m.in. Aviva, Grupa Orbis, Deloitte, Danone, Nutricia, Unilever, Totalizator Sportowy,  Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec, L’Oreal, Provident.

Treść Karty została wypracowana przez przedstawicieli różnych grup społecznych, np. osób niepełnosprawnych, osób starszych, mniejszości seksualnych, religijnych.

A to już wiesz?  Dlaczego trwająca prawie 20 lat edukacja szkolna, nie zapewnia nam pomyślnego i dostatniego życia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy