Finanse Wiadomości branżowe

O wartości innowacji na Polsko-Amerykańskim Tygodniu Gospodarczym w Nowym Jorku

Na Polsko-Amerykańskim Tygodniu Gospodarczym w Nowym Jorku 10 października br. odbędzie się debata dotycząca wpływu innowacji na rozwój gospodarczy. Dyskusja ma na celu zastanowienie się, w jaki sposób środowiska biznesowe i rządowe mogą

Na Polsko-Amerykańskim Tygodniu Gospodarczym w Nowym Jorku 10 października br. odbędzie się debata dotycząca wpływu innowacji na rozwój gospodarczy. Dyskusja ma na celu zastanowienie się, w jaki sposób środowiska biznesowe i rządowe mogą zapewnić, że innowacje będą pozytywnie wpływały na stan zatrudnienia i rozwój gospodarczy państw, oraz podzielenie się już funkcjonującymi w tym obszarze dobrymi doświadczeniami. Znaczącą częścią debaty będzie tematyka innowacji w obszarze ochrony zdrowia. Reprezentantem polskiej branży farmaceutycznej będzie Prezes Janssen Polska Włodzimierz Kubiak.

W dyskusji wezmą również udział przedstawiciele biznesu i organizacji rządowych m.in. Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, Wice Prezes Pratt & Whitney Alan Epstein, Wice Prezes The Boeing Company Peter Hoffman.

?Firma Janssen angażuje się w te inicjatywy, które są źródłem dialogu i inspirują do działania, szczególnie w kontekście innowacji, które są motorem wzrostu gospodarczego? powiedział Włodzimierz Kubiak.

?Amerykańsko-Polskie Forum Gospodarcze stanowi przykład budowania platformy wymiany doświadczeń między różnymi sektorami gospodarki. Szczególnie w sektorze ochrony zdrowia, w związku z wyzwaniami ekonomicznymi i demograficznymi, gospodarki wielu krajów już obecnie stają przed największymi wyzwaniami tego stulecia: z jednej strony starzenie się społeczeństwa, a z drugiej ograniczenie kosztów i umożliwienie utrzymania większej liczby osób w grupie aktywnych zawodowo. Istotnym elementem będzie tutaj zwiększenie dostępności do innowacyjnych metod leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej? dodał Prezes Kubiak.

Amerykańsko-Polski Tydzień Gospodarczy (10-11 października br.) obejmie cykl konferencji i debat stanowiących ramy dla pogłębiania współpracy amerykańskich i polskich partnerów - przedstawicieli rządu, biznesu i nauki. Wezmą w nim również udział m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Tamborski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Beata Stelmach, Komisarz Europejski Janusz Lewandowski, odpowiedzialny za programowanie finansowe i budżet, Prezes Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych Duncan L. Niederauer. Tegoroczny cykl wydarzeń organizowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z US-Poland Business Council. Partnerami obok Janssen Polska są m.in. CitiBank Handlowy oraz warszawska Giełda Papierów Wartościowych.

Retransmisja z debaty o innowacjach i ich wpływie na wzrost gospodarczy będzie dostępna 11 października 2012 na www.apbusinessweek.comA to już wiesz?  Informacja o sytuacji finansowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. według stanu na 31.12.2011 roku (dane nieaudytowane)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy