Finanse Wiadomości branżowe

Nowe wyzwania w ochronie danych biznesowych dla polskich firm w 2013 roku

Rosnąca popularność urządzeń mobilnych oraz dysków SSD sprawi, że w 2013 roku zapotrzebowanie na usługi odzyskiwania danych wśród polskich firm będzie większe ? przewidują eksperci z laboratoriów odzyskiwania danych Kroll Ontrack. Z przygotowanego przez nich podsumowania minionego roku i prognozy na kolejny wynika, że dane użytkowników biznesowych są narażone na nowe ryzyka. Przyczynia się do tego stały rozwój technologii, nie zawsze idący w parze z zachowaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa polskich firm.

? Technologia rozwija się w bardzo szybkim tempie. Na rynek trafia coraz więcej nowoczesnych rozwiązań dedykowanych użytkownikom biznesowym. To znacznie poprawia efektywność prowadzonych działań, jednak polscy menedżerowie i kierownicy działów IT muszą mieć świadomość tego, że bez równoległych zmian w procedurach bezpieczeństwa, kluczowe dane firmy są zagrożone. W przejściowej fazie wdrażania nowych technologii ma to szczególne znaczenie ? mówi Paweł Odor, główny specjalista polskiego oddziału Kroll Ontrack.

2012 ? tablety, wirtualizacja i szyfrowanie danych

W minionym roku największym wyzwaniem związanym z odzyskiwaniem danych był, według ekspertów, znaczny wzrost liczby urządzeń mobilnych: tabletów, smartfonów i laptopów wykorzystywanych w celach biznesowych oraz trend BYOD (Bring Your Own Device), polegający na wykorzystywaniu prywatnych, głównie mobilnych urządzeń do celów służbowych. Dla pracowników i pracodawców rozwiązanie to jest korzystne i praktyczne, jednak w 2012 roku wielu z nich przekonało się, że niesie ono za sobą także poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. Specjaliści przyznają, że odnotowali znaczny wzrost liczby zapytań związanych z odzyskiwaniem danych z urządzeń mobilnych. Problemem było także zapewnienie bezpieczeństwa danych firmowych na urządzeniach prywatnych.

W 2012 roku coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw korzystało ze środowisk wirtualnych. Wzrost zastosowania tej technologii szedł w parze ze wzrostem liczby przypadków utraty danych przechowywanych i przetwarzanych w tych środowiskach. Według inżynierów Kroll Ontrack, liczba błędów popełnionych przez użytkowników środowisk wirtualnych np. omyłkowych skasowań wirtualnych dysków, zwiększyła się w minionym roku o 10 procent w porównaniu do poprzedniego okresu.

Jako jedno z największych wyzwań związanych z odzyskiwaniem danych specjaliści wskazali szyfrowanie danych. Urządzenia z wbudowanym mechanizmem szyfrowania stały się popularniejsze m.in. ze względu na szybkość przetwarzania danych i zaczęły wypierać z rynku specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do tego celu. W ubiegłym roku producenci coraz częściej fabrycznie wyposażali m.in. dyski HDD w aktywny mechanizm szyfrowania danych. Czyniło to ewentualny proces odzyskiwania danych zdecydowanie bardziej skomplikowanym.

2013 ? SSD, platformy mobilne i migracja danych

Za największe wyzwanie w 2013 roku eksperci Kroll Ontrack uznają wzrost liczby dysków SSD, coraz popularniejszych w środowiskach biznesowych. Ich mechanizm działania jest bardziej złożony od tradycyjnych napędów. Odzyskiwanie danych z urządzeń SSD wymaga tym samym od firm świadczących takie usługi specjalistycznych narzędzi, oprogramowania, a przede wszystkim ? regularnych i znaczących inwestycji w działy R&D, opracowujące nowe rozwiązania. Przedsiębiorstwa rozważające użycie dysków SSD powinny w swoich procedurach uwzględnić zarówno ryzyko wystąpienia utraty danych, jak i czasochłonny proces ich odzyskiwania.

W 2013 roku dużym wyzwaniem dla firm będzie regularny wzrost liczby urządzeń mobilnych. ?Nowe platformy mobilne, działające w oparciu o Microsoft Windows 8 i Microsoft Office 365 sprawią, że w pracy użytkownicy coraz częściej będą korzystać z tabletów. Pracodawcy powinni im wówczas zagwarantować pracę w bezpiecznym środowisku, z ustalonymi procedurami odzyskiwania oraz niszczenia danych.

Poważnym wyzwaniem dla użytkowników biznesowych w 2013 roku będzie także migracja na nowe platformy, m.in. najnowszą wersję Windows Server obsługującą nowy system plików (ReFS) oraz system zarządzania pamięcią masową. Jeśli odpowiednio nie zabezpieczy się tego procesu, podczas przenoszenia danych do nowego środowiska może dojść do utraty kluczowych informacji.

? Nowych technologii nie należy się obawiać. Firmy powinny jednak odpowiednio przygotować się do ich wdrożenia. Dla nas ważne jest obserwowanie bieżących i przewidywanie nadchodzących wyzwań w obszarze odzyskiwania danych oraz ciągłe ulepszanie narzędzi wspierających użytkowników ? podsumowuje Paweł Odor.

###

Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack sp. z o.o. (www.krollontrack.pl) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. ? wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania Kroll Ontrack.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack Polska, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.pl

Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Kroll Ontrack jest dostawcą usług
w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, papierowego i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego. Kroll Ontrack jest technologicznym działem Kroll Inc., globalnej firmy konsultingowej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem. Kroll Inc. jest firmą należącą do Altegrity, lidera wśród dostawców rozwiązań z branży IT.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.com

Similar Posts