Wiadomości branżowe

Nestlé w czołówce firm odpowiedzialnych społecznie wg indeksów zrównoważonego rozwoju

Teaser

Według Dow Jones Sustainability Index 2013 (DJSI) Nestlé jest wiodącą firmą w obszarze odpowiedzialności społecznej i jedyną tak wysoko sklasyfikowaną w swojej kategorii. Spółka po raz pierwszy osiągnęła w indeksie wynik 88%[1]. Dwukrotnie przewyższa on średnią dla branży. W obszarze ?środowisko naturalne? DJSI przyznano Nestlé aż 97%. Drugi raz z rzędu Nestlé potwierdziło też skuteczność swojej polityki środowiskowej, uzyskując maksymalny wynik w rankingach Climate Disclosure Leadership Index i Climate Performance Leadership Index, przygotowanych przez pozarządową organizację Carbon Disclosure Project (CDP)[2].

Czołową pozycję we wszystkich trzech zestawieniach Nestlé zawdzięcza skutecznej strategii odpowiedzialnego biznesu, a także transparentności w komunikowaniu swojego społecznego zaangażowania.

Dobre wyniki finansowe to już za mało, by wzbudzić i utrzymać zainteresowanie inwestorów. Dla wielu z nich wiarygodność finansowa jest tak samo ważna jak wiarygodność społeczna. Środowisko naturalne jest jednym z kluczowych obszarów strategii Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé. Zgodnie z nią naszym celem jest minimalizowanie negatywnego wpływu na otoczenie i tworzenie pozytywnych rozwiązań. Dlatego m.in. Nestlé stale mierzy i polepsza wskaźniki zużycia wody oraz energii, a także redukuje wpływ floty samochodowej na środowisko ? komentuje Iwona Konstanty, Młodszy Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej w Nestlé Polska S.A.

Na ocenę firmy złożyły się istotne finansowo czynniki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, ze szczególnym naciskiem na długoterminowy wzrost wartości spółki. Wysoka pozycja Nestlé w Dow Jones Sustainability Index potwierdza efektywność polityki firmy w zakresie ochrony środowiska naturalnego ? w tym zaangażowanie Nestlé na rzecz racjonalnego pozyskiwania surowców czy też łagodzenia zmian klimatycznych. Pierwsza pozycja w rankingu CDP to z kolei efekt inicjatyw Nestlé takich jak: zamiana długodystansowego transportu drogowego w Europie na transport kolejowy lub żeglugę morską bliskiego zasięgu, wykorzystywanie energii wiatrowej w fabrykach w Meksyku i instalacja kotłów na drewno w fabrykach we Francji.

Od 2002 roku Nestlé zredukowało o połowę emisję gazów cieplarnianych (GHG) na tonę finalnego produktu, poprzez nieustanne zwiększanie efektywności energetycznej, używanie czystszych paliw i inwestycje w odnawialne źródła energii. Na początku 2013 roku firma ogłosiła swoje dalsze zobowiązania do bezpośredniej redukcji emisji CO2. Jej celem ? przyjętym do roku 2015 ? jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o ponad jedną trzecią na tonę produktu w porównaniu do poziomu z 2005.

W Polsce Nestlé realizuje szereg dobrych praktyk na rzecz stałej redukcji zużycia energii i poboru wody oraz wpływu floty samochodowej na środowisko. Firma planuje również m.in. objęcie wszystkich odpadów z fabryk, poza komunalnymi, procesami odzysku lub recyklingu. Szczegółowe zobowiązania środowiskowe wszystkich spółek firmy w Polsce dostępne są w strategii odpowiedzialnego biznesu Nestlé.

Nestlé Polska S.A. angażuje się też w cykliczne działania środowiskowe w okolicach swoich fabryk na rzecz lokalnych społeczności, m.in. organizuje akcje sprzątania lasu Winiarskiego, wspiera tworzenie terenów zielonych w Kaliszu, sadząc drzewa w mieście oraz uczestniczy w ?Godzinie dla Ziemi?, gasząc światła w swoich biurowcach i fabrykach. Prowadzi również edukację pracowników w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą, energią i segregowania śmieci.

***

Notka edytorska

Nestlé w Polsce jest wiodącą firmą w obszarze w żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia z portfolio ponad 1500 produktów i 90 marek, w tym m.in.: NESCAFE, WINIARY, GERBER, PRINCESSA, KIT KAT, LION, NESQUIK, NAŁĘCZOWIANKA, MANHATTAN oraz PURINA. Nestlé działa na polskim rynku od 20 lat. Firma zatrudnia aktualnie 5100 pracowników w 9 lokalizacjach. W 2012 roku sprzedaż Nestlé osiągnęła 3,5 mld zł.

Dow Jones Sustainability Index opiera się na analizie ekonomicznej firm, ich działaniach na rzecz społeczeństwa i ochrony środowiska, w obszarach takich jak: ład korporacyjny, strategia klimatyczna, standardy łańcucha dostaw i normy zatrudnienia.

Carbon Disclosure Project (CDP) ocenia działalność największych 500 firm w FTSE Global Equity Index pod względem ich działań na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz transparentności informacji, które ujawniają.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Małgorzata Szlendak

Rzecznik Prasowy, Nestlé Polska S.A.

Email: malgorzata.szlendak@pl.nestle.com

Mobile: +48 600 204 654

 

Edyta Iroko

Koordynator ds. Mediów, Nestlé Polska S.A.

Email: edyta.iroko@pl.nestle.com

Mobile: +48 600 204 870

 

[1] Wyniki firm są podawane w wartościach procentowych. Ocena każdej firmy odbywa się za pomocą The RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment, opartego na corocznym kwestionariuszu RobecoSAM, który składa się z ok. 80-120 pytań dotyczących istotnych finansowo czynników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem długoterminowego wzrostu wartości spółek. Następnie wyniki kwestionariusza są poddawane szczegółowej analizie.

[2] Carbon Disclosure Project (CDP) to międzynarodowa organizacja non profit, która prowadzi globalną bazę wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego. Dzięki szczegółowym danym na temat emisji gazów, zmiany klimatu oraz ryzyka zmian hydrologicznych stanowi ona istotne wsparcie dla firm i miast w tworzeniu strategii biznesowych oraz podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Źródło Nestlé Polska S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #firm   #jak   #jako   #oraz