Wiadomości branżowe

Mariaż obligacji i dywidend ? najnowszy subfundusz Pioneer Pekao

Pioneer Pekao TFI, najstarszeTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, wprowadziło do sprzedaży subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania, dzięki któremu klienci będą mogli korzystać zarówno z zalet inwestycji w obligacje, jak i z potencjału leżącego w spółkach wypłacających dywidendy. Pioneer Stabilnego Inwestowania to subfundusz Pioneer FIO,

Pioneer Pekao TFI, najstarszeTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, wprowadziło do sprzedaży subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania, dzięki któremu klienci będą mogli korzystać zarówno z zalet inwestycji w obligacje, jak i z potencjału leżącego w spółkach wypłacających dywidendy.

Pioneer Stabilnego Inwestowania to subfundusz Pioneer FIO, który wykorzystuje potencjał przede wszystkim rodzimego rynku akcji oraz obligacji: skarbowychi nieskarbowych. Spółki, na których skupiać się będzie subfundusz to duże, stabilne przedsiębiorstwa o wysokiej płynności
i dobrej kondycji finansowej, wypłacające dywidendy. To dodatkowa korzyść dla inwestorów - stopa dywidend firm wchodzących w skład indeksu WIGdiv wynosi ponad 7%*, znacznie więcej niż obecne średnie oprocentowanie lokat bankowych.

- Rynek obligacji był inwestycyjnym hitem ubiegłego roku, należy jednak pamiętać, iż ulega on zmianom - rentowności zmniejszają się, a ceny rosną. Dlatego uważamy, że warto poszerzyć portfel inwestycyjny o pewien udział akcji, nie rezygnując równocześnie z możliwości oferowanych przez obligacje. Spółki, które chcemy zaoferować naszym klientom to duże, stabilne podmioty dzielące się zyskiem z akcjonariuszami, co w niektórych przypadkach może stanowić ekwiwalent stałego dodatkowego dochodu z obligacji ?mówiKrzysztof Lewandowski,prezes zarządu Pioneer Pekao TFI.

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w obligacje, przy czymakcjemogą stanowić do 40% wartości aktywów. Dzięki takiej budowie portfela klienci Pioneer Pekao TFI zyskują zdywersyfikowany portfel inwestycyjnyo wysokim potencjale zysków (rynek akcji)
i umiarkowanym ryzyku (obligacje), wzbogacony o dodatkowe korzyści płynące z prowadzonej przez spółki portfelowe polityki dywidendowej.

Pioneer Stabilnego Inwestowania od momentu uruchomienia w czerwcu 2012 r., w ciągu sześciu miesięcy osiągnął stopę zwrotu w wysokości 7,29%.**Dzięki parasolowej konstrukcji funduszu Pioneer FIO, do którego należy Pioneer Stabilnego Inwestowania, klienci mogą przenosić swoje środki do innych subfunduszy,bez konieczności zapłaty podatku od dochodów kapitałowych w momencie wykonywania transakcji.

* stopa dywidendy dla WIGdiv, dane z dn. 11.02.2013 r., źródło www.gpw.pl
** dane za okres 22.06.2012 r. - 28.12.2012 r.

A to już wiesz?  PIT-owy zawrót głowy ? na jakie zmiany muszą szykować się Polacy?

Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów indywidualnychTowarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnieponad15,2 mld złotych (dane na koniec stycznia 2013 r.). Pioneer Pekao TFIposiada w ofercie39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

 

Kontakt dla mediów:
TALKING HEADS PR
PawełSatalecki
pawel.satalecki@thpr.pl
Tel. + 48 513 099 035

 

 Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund ? trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCreditS.p.A.

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 14,3 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych. 

< 234482" >
Źródło Pioneer Pekao Investments. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy