Wiadomości branżowe

Kolejne połączenie spółek TAURONA

31 stycznia TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i TAURON Obsługa Klienta GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach połączyły się.

TOK przejmuje wszystkie prawa i obowiązki TOK GZE. Połączenie, podobnie jak poprzednie inkorporacje w Grupie, wynika ze strategii TAURONA w zakresie upraszczania struktury organizacyjnej oraz wdrażania modelu biznesowego, w ramach którego konsolidowane są spółki prowadzące tę samą działalność.

Wdrażanie modelu biznesowego, polegające na centralizacji zadań z tych samych obszarów przez jeden podmiot, rozpoczęło się we wrześniu 2011 roku, kiedy działające w Grupie TAURON spółki zintegrowały swoją działalność i powstały nowe podmioty takie jak: TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Ekoenergia
 i TAURON Ciepło.

Kolejny etap konsolidacji jest związany z przejęciem, w grudniu 2011 r., przez TAURON  aktywów Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego od koncernu Vattenfall. W jego wyniku
 w strukturę Grupy zostały włączone spółki zajmujące się analogiczną działalnością, jak już istniejące podmioty.

W październiku 2012 r. zarejestrowane zostało połączenie spółek TAURON Dystrybucja z TAURON Dystrybucja GZE oraz TAURON Ekoenergia z TAURON Ekoenergia GZE.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Obsługa Klienta GZE, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

< 233554" >
Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts