Finanse Wiadomości branżowe

iPKO i Inteligo: zarządzaj emeryturą ze swojego konta

Od 18 listopada 2011 roku klienci PKO Banku Polskiego korzystający z iPKO i klienci Inteligo mogą złożyć wniosek o przystąpienie do PKO BP Bankowego OFE online. To nowa funkcjonalność w iPKO i Inteligo, która po powiązaniu z rachunkiem emerytalnym pozwala na bieżąco monitorować stan zgromadzonych w OFE środków.

Aby wybrać PKO BP Bankowy OFE jako swój fundusz emerytalny lub przenieść do niego swoje składki, wystarczy wypełnić wniosek online i podpisać przesłaną umowę. To nowość w ofercie kont. Do tej pory klienci korzystający z iPKO i klienci Inteligo mogli aktywować dostęp do otwartego już rachunku PKO BP Bankowy OFE i na bieżąco monitorować wartość zgromadzonego kapitału emerytalnego. Klienci zaraz po zalogowaniu do konta zyskują dostęp do informacji na temat:

  • wartości zgromadzonego kapitału na rachunku emerytalnym,
  • liczby jednostek rozrachunkowych w PKO BP Bankowym OFE,
  • wpłat składek na rachunek w PKO BP Bankowym OFE,

Bieżące informacje o wpłynięciu nowej składki na rachunek klienci otrzymują również dzięki bezpłatnej usłudze SMS lub e-mail świadczonej przez PKO BP Bankowy OFE.

PKO BP Bankowy OFE jest obecnie w czołówce najlepiej zarządzanych funduszy emerytalnych funkcjonujących na polskim rynku. Na koniec września 2011 Fundusz znalazł się na pierwszej pozycji zestawienia opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego biorącego pod uwagę trzyletnią stopę zwrotu - najważniejszy, regulowany ustawowo parametr długoterminowej oceny efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych). Stopa zwrotu PKO BP Bankowego OFE w okresie od 30.09.2008 r. do 30.09.2011 r. wyniosła 16,14 proc i była wyższa od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE o 1,4 punktu procentowego. Aktywa netto PKO BP Bankowego OFE na 21 października 2011 roku miały wartość 7,36 mld zł (wzrost w stosunku do końca 2009 r. o 49,9 proc.).

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego po 3. kwartałach 2011 roku wyniósł 2,855 mld zł. Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów hipotecznych. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2010" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce - 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej "Polskie Marki 2010" jej wartość została określona na 3,6 mld złotych. W ostatnim czasie Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansoweDziałalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy