Wiadomości branżowe

ING Życie Turbiną Gospodarki

W corocznym plebiscycie Gazety Finansowej na najlepsze produkty adresowane do małych i średnich przedsiębiorstw ING Życie otrzymało wyróżnienie w kategorii ubezpieczenia. Docenione zostało oferowane przez spółkę ubezpieczenie grupowe z funduszem kapitałowym.

Przygotowany przez Gazetę Finansową ranking obejmuje kluczowe dla biznesu kategorie, takie jak: bank, faktoring, windykacja, leasing, telekomunikacja, opieka medyczna, oprogramowanie, karta paliwowa, transport oraz ubezpieczenia. Oferowane przez ING Życie ubezpieczenie grupowe docenione zostało za innowacyjne podejście do ubezpieczeń grupowych.

?Bardzo cieszy nas to prestiżowe wyróżnienie, tym bardziej, że dotyczy bardzo ważnego dla nas obszaru, czyli ubezpieczeń grupowych dla małych i średnich firm. Proponowane przez nas rozwiązanie, to jedna z opcji na rynku z bardzo atrakcyjną ceną umożliwiająca pomnażanie kapitału. Działa tu efekt skali, jaki zawsze towarzyszy ubezpieczeniom grupowym? ? mówi Tomasz Knapiński, Dyrektor Departamentu Klientów Korporacyjnych w ING Życie.

Wyróżniony produkt jest umową dodatkową do podstawowego ubezpieczenia ochronnego. Oferta adresowana jest zarówno do osób, które interesują się rynkiem kapitałowym, jak i do tych, które oczekują, że gotowych rozwiązań inwestycyjnych. Ubezpieczony może wybrać własną strategię inwestycyjną korzystając oczywiście z doradztwa ekspertów ING lub wybrać jedną z 6 opcji inwestycyjnych w ramach produktu Life Cycle. Czyli wybrać rozwiązanie, które jest najlepiej dopasowane do jego potrzeb i cyklu życia.

Najważniejszymi cechami produktów ING Życie jest ich duża elastyczność, możliwość tworzenia podgrup pracowniczych, w tym także VIP, oraz szeroki zakres ochrony na całym świecie bez konieczności wypełniania ankiet medycznych. Oprócz umowy głównej ubezpieczony może wybrać spośród 40 umów dodatkowych oraz rozszerzyć ochronę o pakiet assistance. Oferta umów dodatkowych dotyczy ochrony życia i zdrowia nie tylko ubezpieczonego, lecz także jego najbliższych.

W 2013 roku wprowadzono nowe umowy do oferowanych przez ING Życie ubezpieczeń grupowych. Pierwszym produktem jest umowa dotycząca poważnych zachorowań na choroby zakaźne dedykowana zarówno ubezpieczonemu, jak i jego małżonkowi. Jest to produkt o wyjątkowej konstrukcji. W ofercie innych ubezpieczycieli w przypadku poważnych zachorowań pojawiają się choroby takie jak: wścieklizna czy borelioza, ale w Polce jeszcze nikt nie zebrał chorób zakaźnych w jedną odrębną umowę. Nasze ubezpieczenie obejmuje łącznie 10 chorób zakaźnych, np.: neuroboreliozę, tężec czy dur brzuszny, ale także choroby tropikalne jak np.: malaria, a wypłata sumy ubezpieczenia jest możliwa aż za 3 zdarzenia.

Kolejna nowa umowa dodatkowa dotyczy leczenia specjalistycznego. Obejmuje ona 5 zdarzeń medycznych odpowiadających różnym przypadkom leczenia: chemioterapii albo radioterapii, terapii interferonowej, wszczepieniu kardiowertera/defibrylatora, wszczepieniu rozrusznika serca oraz ablacji. Zakres ubezpiecze?nia obejmuje leczenie specjalistyczne przeprowadzone na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. Istotny jest fakt, że za dzień zajścia zdarzenia ubezpieczyciel przyjmuje dzień podania pierwszej dawki leku lub wykonania zabiegu. Atutem produktu jest zakres terytorialny i możliwość wypłaty aż 5 świadczeń za 5 różnych zdarzeń medycznych.

Następnym, nowym rozwiązaniem jest ubezpieczenie lekowe po pobycie w szpitalu, które wyróżnia się tym, że klient nie zostaje kierowany do określonej grupy aptek lecz dostaje wypłatę świadczenia, i sam decyduje gdzie i na co przeznaczy środki. Dodatkowym autem jest brak rocznego górnego limitu sumy świadczenia oraz liczby wypłacanych świadczeń ? ograniczeniem jest limit wypłat z tytułu umowy pobytu w szpitalu, co hipotetycznie pozwala klientowi otrzymać świadczenie nawet 180 razy w roku.

?Z myślą o naszych klientach rozszerzyliśmy także obszar już funkcjonujących produktów. Zmianie uległ zakres umów dotyczących operacji ? ich lista została unowocześniona i powiększona do 518. Ponadto w przypadku operacji wskutek zajścia NW wydłużyliśmy czas pomiędzy zdarzeniem, a operacją z 30 do 60 dni.? ? mówi Agnieszka Chmurska, Kierownik ds. Produktów w ING TUnŻ ? ?Zmieniliśmy również umowę obejmującą poważne zachorowania ? wariant najszerszy uwzględnia teraz aż 42 choroby. Warto tutaj podkreślić, że aktualnie jest to największa na rynku liczba poważnych zachorowań objętych ubezpieczeniem adresowanym dla małych i średnich firm?. ? dodaje Agnieszka Chmurska.

Dzisiaj ubezpieczenia grupowe stają się już standardem. Długofalowe narzędzia motywacji pracowników oraz zapewnianie bezpieczeństwa to priorytet w polityce wielu firm. Rolą odpowiedzialnego pracodawcy jest zadbanie o to, by pracownik miał poczucie, że jest dla firmy także, a może przede wszystkim człowiekiem. Z kolei rolą ubezpieczyciela jest przekazanie pracodawcom optymalnych narzędzi. Podejmując jako pracodawca decyzję dotyczącą wyboru odpowiedniego rozwiązania dla swojej firmy warto zwłaszcza zwrócić uwagę na te, które są wyróżniane m.in. w takich rankingach jak ten Gazety Finansowej.

 

Źródło ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy