Wiadomości branżowe

ING Securities: zapisy na akcje Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

W związku z trwającą prywatyzacją spółki Skarbu Państwa Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., ING Securities przyjmuje w dniach od 24 stycznia do 1 lutego br. zapisy na oferowane akcje.

Szczegóły przyjmowanych zapisów na akcje PHN S.A.:

  • Zapisy są przyjmowane z ceną maksymalną równą 26 zł,
  • Zapis może zostać złożony na nie więcej niż 1500 akcji,
  • Debiut spółki na giełdzie nastąpi nie później niż 13 lutego 2013 r.

Więcej informacji o ofercie jest dostępnych  na stronie: http://serwis.ingsecurities.pl/serwis_phn.xml

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowanie ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych w razie braku rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do niej. Żadna część oferty nie będzie zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani też w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, ani też papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie będą sprzedawane w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub spełnieniem wymogów na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.

< 233000" >
Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts