Wiadomości branżowe

ING Bank Śląski wśród instytucji odpowiedzialnych społecznie

ING Bank Śląski zajął trzecie miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2013 w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. To potwierdzenie, że bank skutecznie łączy  odpowiedzialność społeczną z działalnością biznesową i jest doceniany przez rynek.ING Bank Śląski, kolejny rok z rzędu, znalazł się w czołówce instytucji z sektora finansowego w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, publikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Oprócz trzeciego miejsca, w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy, bank otrzymał również tytuł ”Spółki Wyróżnionej”  za wysoką ogólną punktację. Najwyższą punktację ING Bank Śląski otrzymał w obszarach odpowiedzialnego zarządzania i przywództwa. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23 kwietnia br. Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ankieta rankingowa składała się z 60 pytań zamkniętych i była podzielona na

ING Bank Śląski zajął trzecie miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2013 w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. To potwierdzenie, że bank skutecznie łączy  odpowiedzialność społeczną z działalnością biznesową i jest doceniany przez rynek.

ING Bank Śląski, kolejny rok z rzędu, znalazł się w czołówce instytucji z sektora finansowego w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, publikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Oprócz trzeciego miejsca, w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy, bank otrzymał również tytuł ?Spółki Wyróżnionej?  za wysoką ogólną punktację. Najwyższą punktację ING Bank Śląski otrzymał w obszarach odpowiedzialnego zarządzania i przywództwa. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23 kwietnia br.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ankieta rankingowa składała się z 60 pytań zamkniętych i była podzielona na pięć obszarów: odpowiedzialne przywództwo, dialog z interesariuszami, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialne zarządzanie i innowacyjność społeczna. Za weryfikację badań była odpowiedzialna  firma doradcza PwC.

Działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są dla ING Banku Śląskiego kluczowe w realizacji celów biznesowych, czego potwierdzeniem jest przyjęta Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W strategii wyszczególnione zostały cele, działania oraz mierniki w kluczowych obszarach, tj.: relacje z klientami, relacje z pracownikami, działalność na rzecz społeczeństwa oraz działalność na rzecz środowiska naturalnego. ING Bank Śląski znajduje się w składzie giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index od pierwszego notowania oraz jako jedyna instytucja finansowa, został wyróżniony przez tygodnik POLITYKA Srebrnym Listkiem CSR.

 

  

< 240235" >
Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Generali OFE - wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy