Finanse Wiadomości branżowe

ING Bank Śląski czwarty raz w składzie RESPECT Index

ING Bank Śląski po raz kolejny znalazł się w składzie RESPECT Index - giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Bank jest obecny w indeksie od pierwszego notowania w 2009 roku. RESPECT Index ma na celu wyłonienie

ING Bank Śląski po raz kolejny znalazł się w składzie RESPECT Index - giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Bank jest obecny w indeksie od pierwszego notowania w 2009 roku.

RESPECT Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, jednocześnie mocno akcentując ich atrakcyjność inwestycyjną. Spółki z indeksu charakteryzują się między innymi, jakością raportowania, poziomem relacji inwestorskich oraz ładem informacyjnym.

Firmy wchodzące w skład indeksu przechodzą trójetapową weryfikację. Pierwszy etap ma na celu wskazanie grupy spółek o najwyższej płynności, czyli tych, które znajdują się w portfelach indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80. Drugi obejmuje ocenę ogólnodostępnych dokumentów i strony internetowej w celu potwierdzenia praktyk spółek w zakresie ładu korporacyjnego (Corporate Governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. W ostatnim etapie firma wypełnia specjalną ankietę i podlega weryfikacji przez firmę audytorską Deloitte.

Aktualny skład RESPECT Index złożony jest z 23 spółek, wśród których znajduje się 5 banków. Nowy skład obowiązuje od 1 lutego br.

ING Bank Śląski skutecznie łączy odpowiedzialność społeczną z biznesowymi wartościami. Bank konsekwentnie buduje przejrzyste i etyczne relacje z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi i inwestorami. We wszystkich przedsięwzięciach starannie wyważa interesy wszystkich interesariuszy i jest świadomy swojej odpowiedzialności.

A to już wiesz?  Prosto. Szybko. Z gwarancją de minimis w ING Banku Śląskim

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy