Finanse Wiadomości branżowe

Grupowe Ubezpieczenie Lekowe ? nowatorskie rozwiązanie PZU na rynku ubezpieczeń zdrowotnych

PZU wprowadza innowacyjny produkt na polskim rynku ubezpieczeń: Grupowe Ubezpieczenie Lekowe. Ubezpieczenie oferowane jest na rynku ogólnopolskim w formie grupowej i umożliwia obniżenie o 80% kosztów zakupionych w aptece leków na receptę.

"Prezentowane dziś nowe rozwiązanie to pierwszy etap we wdrażaniu strategii Grupy PZU w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. Formułując strategię zakładaliśmy, że jako strażnik rynku będziemy ustanawiali nowe standardy i wprowadzali nowatorskie rozwiązania. Ubezpieczenie lekowe to przykład właśnie takiego podejścia. Wierzymy, że nasze nowe rozwiązanie jest kamieniem milowym na drodze do rozwoju powszechnej, komplementarnej w stosunku do publicznej służby zdrowia, oferty ubezpieczeniowej" – powiedział Andrzej Klesyk, prezes Zarządu PZU SA.

"PZU Ubezpieczenie Lekowe" to pierwsze na rynku ubezpieczeniowym rozwiązanie, które w łatwy sposób pozwala istotnie zmniejszać wydatki na leki.

"Naszą ambicją jest bycie pionierem i kreatorem rynku ubezpieczeń zdrowotnych. W perspektywie kolejnych kilku lat zamierzamy zbudować pozycję zdecydowanego lidera, tak żeby marka PZU była kojarzona z rynkiem ochrony zdrowia równie silnie, jak z rynkiem ubezpieczeń majątkowych i na życie. Ubezpieczenie lekowe będzie istotnym wzmocnieniem naszej oferty ubezpieczeń grupowych i pozwoli naszym klientom na uatrakcyjnienie świadczeń pozapłacowych oferowanych swoim pracownikom" – powiedział Dariusz Krzewina, prezes Zarządu PZU Życie SA.

Dzięki ubezpieczeniu lekowemu, jego posiadacz płaci w aptece jedynie 20% ceny leku na receptę; pozostałe 80% ceny leku pokrywa PZU w ramach ubezpieczenia. Nowy produkt oferowany przez PZU jest ubezpieczeniem w pełni komplementarnym – uzupełnia publiczny system refundacji leków. W praktyce oznacza to, że jeśli cena leku dla pacjenta w aptece wynosi 50 zł, aż 40 zł jest pokrywanych przez PZU w ramach ubezpieczenia lekowego, a ubezpieczony dopłaca z własnej kieszeni jedynie 10 zł.

Skorzystanie z ubezpieczenia lekowego jest bardzo proste. Ubezpieczony otrzymuje Kartę Lekową PZU. Wraz z Kartą i ważną receptą wystawioną na swoje nazwisko udaje się do jednej z aptek honorujących Karty Lekowe. Obecnie Karty PZU są honorowane w ponad 1800 aptekach na terenie całej Polski. Jeśli lek wskazany na recepcie znajduje się na liście leków objętych ubezpieczeniem, ubezpieczony płaci w aptece jedynie 20% ceny leku.

PZU Ubezpieczenie Lekowe obejmuje prawie wszystkie leki wydawane wyłącznie na podstawie recepty - ponad 32 tys. pozycji, które pokrywają ok. 90% substancji czynnych dostępnych w Polsce na podstawie recept. Co istotne ani choroby przewlekłe, ani zaawansowany wiek nie stanowią bariery dla przystąpienia do ubezpieczenia lekowego.

Szczegółowy wykaz leków objętych ubezpieczeniem oraz pełna lista aptek honorujących Karty Lekowe PZU są dostępne na stronie www.pzu.pl (pod hasłem „PZU Ubezpieczenie Lekowe”) oraz pod numerem infolinii PZU 801 102 102.

PZU Ubezpieczenie Lekowe jest oferowane jako ubezpieczenie grupowe, finansowane przez pracodawców dla swoich pracowników (tzw. ubezpieczenie sponsorowane). Kierowane jest zarówno do dużych przedsiębiorstw, jak również do małych i średnich firm.

"Dla pracodawcy ubezpieczenie lekowe to doskonały sposób na zapewnienie swoim pracownikom poczucia bezpieczeństwa i zaoferowanie im wymiernej korzyści w postaci dużo niższych wydatków na leki. Jesteśmy przekonani że nasz produkt będzie ciekawym uzupełnieniem świadczeń z zakresu opieki medycznej, które pracodawcy oferują swoim pracownikom czy to w postaci ubezpieczeń zdrowotnych, czy abonamentów medycznych. Tym bardziej, że na leki wydaje się w Polsce więcej, niż na prywatne wizyty lekarskie, czy usługi stomatologiczne. Rozpoczęliśmy już wstępne rozmowy w sprawie sprzedaży naszego nowego ubezpieczenia i cieszy się ono dużym zainteresowaniem" – powiedział Artur Smolarek, dyrektor zarządzający ds. ubezpieczeń zdrowotnych w Grupie PZU.

Limit wydatków objętych ubezpieczeniem lekowym to 2500 PLN w skali roku – z tego PZU finansuje aż 80% tzn. 2000 PLN i tyle właśnie wynosi suma ubezpieczenia.

Dla ubezpieczonych, którzy w trakcie pełnego roku polisowego nie skorzystają ze świadczeń objętych ubezpieczeniem, PZU przygotował „bonus” w postaci dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej. W ramach dodatkowej ochrony PZU pokrywa wydatki na zakup produktów leczniczych dostępnych w aptekach bez recepty do kwoty 100 zł.

Wprowadzeniu produktu towarzyszyć będzie kampania reklamowa, która obejmie prasę, w tym dzienniki, tygodniki opinii, prasę branżową skierowaną do kadry zarządzającej i Menedżerów HR oraz internetowe newslettery skierowane do tej grupy.

Similar Posts