Finanse Wiadomości branżowe

GOLD PROFIT – nowy produkt WARTY w placówkach Kredyt Banku

GOLD PROFIT to 2,5-roczna polisa na życie i dożycie z jednorazową składką. Wysokość premii z polisy zależeć będzie od zachowania się indeksu GOLDLNPM, obrazującego cenę złota na giełdzie w Londynie. Maksymalnie inwestor może otrzymać

GOLD PROFIT to 2,5-roczna polisa na życie i dożycie z jednorazową składką.

Wysokość premii z polisy zależeć będzie od zachowania się indeksu GOLDLNPM, obrazującego cenę złota na giełdzie w Londynie. Maksymalnie inwestor może otrzymać na koniec inwestycji  (we wrześniu 2014 roku) 50% premię, która ze wzglądu na zwolnienie z 19% podatku od dochodów kapitałowych odpowiadałaby 61,7% opodatkowanego zysku.

Sposób naliczania premii:

Jeśli w okresie od 5 marca 2012 r. do 5 września 2014 r. cena złota na londyńskiej giełdzie nie wzrośnie o więcej niż 50 proc. względem wartości początkowej, wysokość premii klienta będzie równa wzrostowi ceny złota na koniec inwestycji. Jeśli choć raz w obserwowanym okresie złoto zdrożeje o więcej niż 50 proc., to bez względu na to, ile ostatecznie wyniesie wzrost  –  klient otrzyma premię w wysokości 4 proc.

W przypadku, gdy cena złota na koniec okresu umowy będzie niższa niż na początku inwestycji, a w okresie jej trwania cena nie wzrosła o więcej niż 50 proc. klient otrzyma 100 proc. zainwestowanego kapitału. Dlatego oferta kierowana jest do osób preferujących bezpieczne inwestycje oraz inwestorów chcących zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny.

Złoto od 12 lat pozostaje w stabilnym trendzie wzrostowym. Wynika to z jednej strony z systematycznie zwiększającego się popytu na ten metal szlachetny, a z drugiej ograniczonych możliwości zwiększania podaży- mówi Wojciech Bogacki, Analityk Rynków Finansowych z Biura Zarządzania Produktami i Procesami TUnŻ WARTA.

W dobie niepewności na rynkach finansowych i kurczeniu się atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych, złoto stało się ważnym składnikiem wielu portfeli inwestycyjnych - inwestorzy kupują je jako aktywo chroniące przed inflacją i pozwalające w miarę bezpiecznie przechowywać wartość środków finansowych. Rośnie również zapotrzebowanie na ten kruszec ze strony przemysłu, głównie elektronicznego, oraz branży jubilerskiej. Jednocześnie wydobycie złota jest pracochłonne i skomplikowane technologicznie, a liczba potencjalnych złóż ograniczona. Taka sytuacja powinna sprzyjać utrzymaniu wzrostowej tendencji cen złota w przyszłości wyjaśnia Bogacki.

A to już wiesz?  ING Securities: zapisy na akcje spółki BETOMAX POLSKA S.A.

Przez cały okres umowy klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową na życie. W przypadku śmierci właściciela polisy, wskazana osoba otrzyma nie tylko wartość zainwestowanych środków, ale również dodatkowe świadczenie, bez podatku od spadków i darowizn i bez podatku od dochodów kapitałowych

Produkt  dostępny będzie  w placówkach Kredyt Banku do 28 lutego 2012 r.

Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1000 złotych.


Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy