banki

Fundament wzrostu w BRE Banku opiera się na rynkach wschodzących

BRE Private Banking & Wealth Management zaoferował klientom nową lokatę inwestycyjną Fundament wzrostu. Jest to produkt strukturyzowany składający się z depozytu bankowego oraz opcji zakładającej wzrost wartości akcji sześciu spółek z tzw. krajów BRIC ? Brazylia, Rosja, Indie, Chiny.

Lokata opiera się na koszyku akcji spółek działających w różnych obszarach szeroko pojętej infrastruktury. Sektor ten w krajach rozwijających wymaga dużych nakładów inwestycyjnych ze względu na dystans, jaki dzieli te kraje od gospodarek rozwiniętych. Planowane nakłady finansowe poszczególnych państw, związane z rozwojem infrastruktury, dają podstawy korzystnych perspektyw rozwoju spółek wyselekcjonowanych do koszyka, będącego aktywem bazowym lokaty.

?Gospodarki rynków wschodzących najbardziej dynamicznie reagują na zmiany globalnej sytuacji ekonomicznej?? mówi Edyta Bogacka, zastępca dyrektora BRE Private Banking & Wealth Management ds. Zarządzania Sprzedażą Produktów.
?Niepokoje związane z kryzysem finansowym najmocniej odbiły się właśnie na tych rynkach, z drugiej jednak strony najszybciej zareagowały one na symptomy ożywienia gospodarczego. Giełdowe wzrosty akcji spółek z państw zaliczanych do tej grupy zdecydowanie przewyższały najlepsze wyniki notowane w tym samym czasie w krajach zachodnich?- dodaje.
1226007_the_duel[1]
W trakcie trwania lokaty przeprowadzone zostaną trzy obserwacje aktywa bazowego, po sześciu, dwunastu oraz osiemnastu miesiącach. Warunek inwestycyjny zostanie spełniony, jeśli ceny akcji wszystkich spółek z koszyka w momencie obserwacji znajdą się powyżej swojej wartości początkowej. W takim przypadku Klient uzyska oprocentowanie (tzw. kupon). Kupon zostanie naliczony za każdy okres, w którym powyższy warunek inwestycyjny zostanie spełniony. Wartość kuponu zostanie ustalona 29 kwietnia 2010 r. i będzie nie niższa niż 4,50%. Według danych rynkowych z 7 kwietnia 2010 r. wartość ta wyniosłaby 5,10% co oznacza, że w przypadku naliczenia kuponu za każdy okres oprocentowanie lokaty w skali roku na koniec inwestycji wyniosłoby 15,30%.

Dzięki takiemu rozwiązaniu Klienci otrzymują szansę na zysk przewyższający zwrot z kapitału zainwestowanego w tradycyjne depozyty przy jednoczesnej 100% ochronie kapitału, pod warunkiem utrzymania go do końca trwania lokaty. Jest to zatem oferta skierowana do osób ceniących sobie bezpieczeństwo inwestycji i jednocześnie poszukujących ponadprzeciętnych zysków.

Lokata inwestycyjna Fundament wzrostu oferowana jest w formie subskrypcji, w której zapisów można dokonywać od 15 do 28 kwietnia w placówkach BRE Private Banking & Wealth Management. Minimalna kwota lokaty wynosi 25 000 zł.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy