Finanse

Fast Finance optymalizuje strukturę organizacyjną i przeprowadza rewizję prognoz finansowych

Fast Finance SA przeprowadza optymalizację struktury organizacyjnej, w związku z czym 14 października 2009 roku Zarząd spółki dokonał rewizji prognoz finansowych na rok 2009. Podtrzymana została prognoza przychodów, natomiast odwołana została prognoza zysku netto. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że działalność operacyjna spółki przebiega prawidłowo, a prowadzone przez Spółkę działania w dłuższej perspektywie przyczynią się do zwiększenia zysku netto spółki.

W ramach prowadzonej optymalizacji struktury organizacyjnej powołana zostanie sekurytyzacyjna spółka zależna prawa l1126729_home_work_close-up_4uksemburskiego. Podjęte działania będą miały w średnim i długim horyzoncie czasowym pozytywny wpływ na wyniki finansowe spółki. Jednakże z uwagi na trudny do precyzyjnego oszacowania czas zakończenia trwających procedur oraz zakres wpływu ich efektów na wynik netto, Zarząd podjął decyzje o odwołaniu prognozy zysku netto na rok 2009. Podtrzymana została prognoza przychodów na rok 2009 w wysokości 16,6 mln zł.

?Odwołanie prognozy zysku netto ma przyczyny wyłącznie w procesach optymalizacyjnych, które prowadzimy. Sytuacja rynkowa pozostaje korzystna dla Fast Finance, a tempo naszego rozwoju jest bardzo wysokie, czego dowodzi m.in. zakupiony niedawno pakiet wierzytelności o wartości 37,7 mln zł oraz fakt, że podtrzymujemy prognozy przychodów w 2009 r.? ? powiedział Jacek Daroszewski, prezes zarządu Fast Finance ? ?Jestem przekonany, że akcjonariusze dostrzegą w naszych działaniach dbałość o długoterminowy wzrost wartości spółki, a zarząd będzie mógł w kolejnych okresach sprawozdawczych pokazać skalę pozytywnych efektów, które wywołają wprowadzane aktualnie zmiany.?

Similar Posts