Wiadomości branżowe

Europejski Kongres Gospodarczy 2013 ? główne wnioski

Teaser

Otwarcie Europy na świat, apel o więcej wolności gospodarczej i zrównoważenie polityki ochrony klimatu z polityką przemysłową, a także postulat rozwoju opartego na wiedzy, współpracy i integracji. To główne wnioski V Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach. Organizator największej konferencji biznesowej Europy Centralnej podsumowuje wydarzenie.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (13-15 maja br.) już po raz piąty stworzył przestrzeń do wymiany opinii elit politycznych, biznesowych, naukowych i ekonomicznych. Tematyka sesji, debat i spotkań objęła najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.

? Europejski Kongres Gospodarczy to przede wszystkim ludzie ? unijni komisarze, ministrowie, kreatorzy globalnego biznesu, przedstawiciele nauki, struktur samorządowych, innowacyjni przedsiębiorcy. Wszyscy oni tworzą atmosferę, w której udaje się formułować myśli, wnioski, określać trendy wyznaczające przyszłość Europy i europejskiej gospodarki ? mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, Prezes Grupy PTWP SA.

Postulaty, z jakimi wystąpili na V Europejskim Kongresie Gospodarczym ministrowie gospodarki Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Rumunii objęły: uwolnienie europejskiej gospodarki od nadmiaru krępujących inicjatywę regulacji, budowanie klimatu dla przedsiębiorczości także na poziomie unijnym, nie tylko krajowym, konieczność nowej polityki proprzemysłowej, współpracy i solidarności w mierzeniu się z wyzwaniami czasu stagnacji gospodarczej.

? W opinii niektórych gości EEC, od kryzysu jeszcze bardziej niebezpieczna może być stagnacja, która powoduje, iż zbyt wolno zabieramy się za niezbędne reformy, utrwala się atmosfera bierności i marazmu ? dodaje Wojciech Kuśpik. ? Dlatego też, podczas kongresowych debat staramy się wyciągać wnioski i formułować konkretne postulaty.

Wśród proponowanych przez kongresowych panelistów rozwiązań, mogących ograniczyć europejską ?wszechwładzę regulacji?, można wymienić zasadę UE+0, wedle której każdy przepis powinien być przeanalizowany pod kątem tego, czy jest wymagany przez Unię Europejską, a jeśli tak, to czy nie został ?wzbogacony? przez urzędników kraju członkowskiego UE. Zasadą towarzyszącą pracom nad wszelkimi nowymi rozwiązaniami prawnymi winno być pytanie o ich skutki dla gospodarki.

Uczestnicy debat poświęconych energetyce ostrzegali na Europejskim Kongresie Gospodarczym, że przeregulowane gospodarki Europy nie wytrzymają konkurencyjnego starcia z przyjaznymi dla przedsiębiorczości i wspartymi relatywnie tanią energią systemami gospodarczymi (m.in. USA). Postulowano powrót do zasady ?w obszarze rynku wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone?. Polityka winna służyć ludziom ? przypomniano ? a najlepiej zrealizuje ten cel, służąc gospodarce.

Go Global! ? kongresowe hasło, które odwołuje się do konieczności polityczno-ekonomicznego otwarcia Europy na globalne rynki o największej dynamice wzrostu ? przede wszystkim kraje Afryki. W trakcie towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna, padły ważne stwierdzenia: o konieczności partnerstwa, o przełamywaniu barier i stereotypów przez wiedzę i kontakty, o obszarach możliwej współpracy i o rozwojowym potencjale Afryki.

Europa ponownie odkrywa Afrykę, choć ? w opinii kongresowych ekspertów ? dzieje się to zbyt wolno i zbyt późno. Stary Kontynent, dla którego Afryka stanowi szansę i wyzwanie, musi nadrabiać zaległości. Kraje Europy Zachodniej mają przy tym do pokonania ograniczenia i uprzedzenia związane z kolonialną przeszłością, kraje Europy Centralnej i Wschodniej są wolne od tych skojarzeń, ale dysponują mniejszym potencjałem i kapitałem.

Potrzebne jest nowe partnerstwo mające jako cel rozwój afrykańskich krajów i społeczeństw, a jednocześnie tworzenie nowych możliwości dla europejskiego przemysłu. Współpracę gospodarczą dającą korzyści obu stronom trzeba oddzielić od działań związanych z pomocą humanitarną.

W trakcie majowego Kongresu apelowano także, by szukać równowagi między bezpieczeństwem energetycznym a ochroną środowiska. Kryzys gospodarczy przyczynił się do wzrostu świadomości, jak ważne dla przyszłości gospodarki są ceny energii i jak istotny jest dobór środków, jakie Unia może stosować, by zostać światowym liderem w walce ze zmianami klimatu.

Kryzys polityki klimatyczno-energetycznej, który zarysowuje się w świetle krytyki płynącej już nie tylko ze środowisk przemysłowych, nie oznacza jej końca, lecz konieczność przedefiniowania i urealnienia, rewizji jej kosztów i wpływu na gospodarkę. Potrzebę nowego porozumienia w sprawie polityki energetycznej i klimatycznej UE artykułowano w Katowicach z różnych pozycji ? mówili o tym nie tylko przedstawiciele branż obciążonych kosztami emisji CO2, lecz także politycy związani z ochroną środowiska.

Z kongresowych sal wyszedł apel, by ambicje związane z polityką ochrony klimatu odpowiadały możliwościom poszczególnych krajów, specyfice ich gospodarek i strukturze sektora energetycznego.

Wiodące nurty tematyczne tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego objęły: wzrost gospodarczy, przyszłość strefy euro, globalizację, politykę energetyczno-klimatyczną i rolę Europy Centralnej. W zakresie tematycznym V EEC znalazły się także najistotniejsze kwestie dla przyszłości takich dziedzin gospodarki i życia publicznego jak: finanse, górnictwo, samorządy i polityka regionalna, infrastruktura, transport, budownictwo i nieruchomości, motoryzacja oraz innowacje.

Ważną częścią Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 było Forum Gospodarcze Afryka-Europa Centralna, podczas którego w Katowicach spotkały się osoby zaangażowane we współpracę z krajami Afryki, inwestorzy, przedstawiciele organizacji biznesowych, politycy i specjaliści w dziedzinie stosunków międzynarodowych, reprezentanci rządów i biznesu z takich krajów jak Angola, Kenia, Namibia, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda oraz Zambia. W ramach V EEC odbyło się także II Forum Gospodarcze Chiny-Europa.

Najważniejsze merytoryczne wnioski, przewodnie tezy dotyczące kluczowych kwestii dla przyszłości Europy, najbardziej reprezentatywne, najczęściej powtarzające się stwierdzenia i opinie z V Europejskiego Kongresu Gospodarczego zostaną w opublikowane w postaci raportu. Zostanie on wysłany do wyselekcjonowanego grona europejskich i krajowych decydentów, europosłów, przedstawicieli Komisji Europejskiej, polityków, czołowych przedstawicieli biznesu i świata nauki.

V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbył się w dniach 13-15 maja br., na półtora miesiąca przed zakończeniem polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Wydarzenie zainaugurowali ministrowie gospodarek krajów europejskich, m.in.: Martin Kuba, Minister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Tomáš Malatinský, Minister Gospodarki Słowacji, Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki RP, Mihaly Varga, Minister Gospodarki Narodowej Węgier oraz Varujan Vosganian, Minister Gospodarki Rumunii.

Wśród Gości specjalnych Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 byli m.in.: Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, El Hadji Malick Gakou, Minister Handlu, Przemysłu i Sektora Nieformalnego Senegalu w latach 2012-2013, Elham Mahmood Ahmed Ibrahim, Komisarz ds. Infrastruktury i Energetyki Unii Afrykańskiej, James L. Jones, Emerytowany Generał Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Doradca Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych w latach 2009-2010, Naczelny Dowódca NATO w latach 2003-2006, Marcin Korolec, Minister Środowiska RP, Horst Köhler, Prezydent Niemiec w latach 2004-2009, Dyrektor Zarządzający Międzynarodowym Funduszem Walutowym w latach 2000-2004, Prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w latach 1998-2000, Jan Kulczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, Założyciel CEED Institute, Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005, Ivan Mikloš, Członek Narodowej Rady Słowacji, Wicepremier, Minister Finansów Słowacji 2010-2012, Laura Alcântara Monteiro, Sekretarz Stanu ds. Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki Angoli, Andris Piebalgs, Komisarz UE ds. Rozwoju, Janez Potočnik, Komisarz UE ds. Środowiska, Wylbur Simuusa, Minister Gruntów, Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Zambii, Matti Vanhanen, Premier Finlandii w latach 2003-2010, Dyrektor Zarządzający Związku Fińskich Firm Rodzinnych oraz Gao Xiqing, Prezes China Investment Corporation.

***
Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii. W 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących EEC udział bierze około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

 

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

 

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym ? www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze ? Grupa PTWP SA ? www.ptwp.pl 

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe:http://media.eecpoland.eu/

Źródło Europejski Kongres Gospodarczy. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #dla   #firm