Finanse Wiadomości branżowe

ENERGA-Operator: 1,4 mld na poprawę niezawodności zasilania, priorytet ? najbardziej awaryjne obszary

ENERGA-Operator zamknęła rekordowy pod względem nakładów inwestycyjnych rok 2011 pełną realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. W 2012 roku spółka podniesie tempo rozwoju i modernizacji sieci, inwestując rekordową sumę ponad

ENERGA-Operator zamknęła rekordowy pod względem nakładów inwestycyjnych rok 2011 pełną realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. W 2012 roku spółka podniesie tempo rozwoju i modernizacji sieci, inwestując rekordową sumę ponad 1,4 mld zł – o 200 mln więcej niż rok wcześniej. Priorytetem na rok 2012 jest unowocześnienie sieci na najbardziej awaryjnych obszarach obsługiwanych przez spółkę.

2011 – mniej CO2, więcej linii

Za zainwestowany w 2011 r. 1 mld 243 mln. zł wybudowano i zmodernizowano ponad  2,700 km odcinków linii wszystkich napięć wraz z przyłączami. Zrealizowano łącznie 17900 umów o przyłączenie do sieci. Powstało pięć Głównych Punktów Zasilania, w tym stacja wraz z liniami doprowadzającymi energię elektryczną do stadionu piłkarskiego w Gdańsku, wspierając w ten sposób przygotowania Polski do Mistrzostw Europy w piłce nożnej – EURO 2012.

Dzięki tym przedsięwzięciom jak i innym działaniom prowadzonym w ENERGA-OPERATOR SA straty energii w roku 2011 zostały ograniczone o 5 proc w stosunku do roku 2010 - przynosi to m.in. zmniejszenie emisji CO2. Celem zadań inwestycyjnych jest – obok obniżenia strat sieciowych – zdecydowana poprawa ciągłości zasilania i bezpieczeństwa energetycznego obszarów obsługiwanych przez spółkę.

2012 - rok poprawy jakości

Założenia inwestycyjne ENERGI-Operator na ten rok obejmują wydatki na łącznym poziomie 1 418 mln zł, czyli są o 14 proc. wyższe niż w ubiegłym roku. Na modernizację sieci zarezerwowano 38 proc. nakładów, a na przyłączenie nowych odbiorców, w tym Odnawialnych Źródeł Energii  – 45 proc. środków.

Efektem rzeczowym nakładów mają być m.in. modernizacja i budowa ponad 3,2 tys. linii wszystkich napięć wraz z przyłączami, zakończenie rozbudowy lub modernizacji kolejnych 5 Głównych Punktów Zasilania  oraz zainstalowanie ponad 1000 szt. i wymiana 990 transformatorów Sn/nn.

Plany na obecny rok przewidują kontynuację nowoczesnych projektów inwestycyjnych, w tym  szeroką automatyzację sieci oraz wdrożenia informatyczne kluczowe dla działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Efektem wdrożeń będzie m.in. realizacja największego w naszej części Europy programu paszportyzacji sieci (więcej o programie tutaj: http://media.energa.pl/pr/189505/energa-operator-nagrodzona-za-innowacyjne-rozwiazania-w-gis) Programy automatyzacji sieci oraz wdrożenie systemu zdalnego opomiarowania to kolejne kroki w projekcie budowy sieci inteligentnej, pozwalającej na optymalizację pracy systemu energetycznego i większe bezpieczeństwo zasilania, przy jednoczesnej poprawie obsługi odbiorców końcowych.

A to już wiesz?  Akademia Przedsiębiorcy w Zamościu i Rzeszowie

Priorytet inwestycyjny otrzymały przedsięwzięcia prowadzone na  terenach dotychczas najbardziej awaryjnych, gdzie występowało najwięcej przerw w dostawie energii. Pozwoli to na poprawę ciągłości zasilania oraz dalsze ograniczenie strat sieciowych. Efektem będzie lepsza jakość życia i większe możliwości rozwoju gospodarczego, zwłaszcza na obszarach oddalonych od aglomeracji.

Energa-Operator pracuje także nad poprawą komunikacji z odbiorcami zwłaszcza w czasie awarii masowych:

- Dążymy do skrócenia czasu przerw w dostawach energii, ale doświadczenia wskazują, że ich wyeliminowanie nie jest możliwe na obecnym etapie rozwoju technologicznego – mówi Rafał Czyżewski. – Jednocześnie zatem musimy w znaczący sposób poprawić jakość obsługi klientów, zwłaszcza w trudnym dla nich momencie braku energii elektrycznej.

Wszystkie planowane inwestycje ENERGI-Operator mają zmaksymalizować niezawodność i jakość dostaw energii oraz dostosować posiadaną infrastrukturę do najnowszych potrzeb, w tym do rosnącego zapotrzebowania na energię i przyłączania do sieci coraz większej liczby OZE i mikroźródeł energii.

Warto dodać, że część programów poprawy niezawodności sieci oraz ograniczania strat sieciowych jest dofinansowana m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy