Finanse Wiadomości branżowe

Dodatkowe 77 mln zł dla Województwa Śląskiego od ING Banku

ING Bank Śląski w listopadzie zawarł z Województwem Śląskim dwie umowy kredytowe na łączną kwotę ponad 77 mln . Łączne zaangażowanie kredytowe, które bank udzielił Województwu w tym roku wynosi blisko 135 mln zł. 

Województwo Śląskie przeznaczy kredyty długoterminowe na częściowe pokrycie planowanego w uchwale budżetowej na 2011 rok deficytu budżetowego województwa. Umowy kredytowe obowiązują do końca 2020 r. Zwycięskie oferty zostały przygotowane przez Region Korporacyjny ING Banku Śląskiego w Katowicach, zarządzanym przez Grażynę Zielińską, Dyrektor Regionalną.

Wybór oferty ING Banku Śląskiego przez Województwo Śląskie to potwierdzenie dobrze układającej się współpracy. Są to kolejne zaangażowania kredytowe, które bank udzielił Województwu w okresie ostatnich dwóch lat. Obok finansowania, ING Bank obsługuje również budżety wielu miast na Śląsku, w tym miasta Katowice – współpraca trwająca od ponad 20 lat, również w ramach umowy podpisanej w maju 2010 r.

Oferta ING Banku Śląskiego dla sektora JST to szeroki wachlarz produktów standardowych obejmujący podstawowe rozwiązania z zakresu zarządzania środkami finansowymi, jak również produktów kredytowych, spełniających oczekiwania JST zawarte w przetargach na udzielenie kredytu. W tym zakresie klienci mogą skorzystać z długoterminowych kredytów związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych oraz finansowaniem planowanego deficytu budżetu.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy