Finanse

Czy bać się losowania OFE?

Czy bać się losowania OFE?
autorem artykułu jest Dawid Kowalski

Najczęściej stosowanym argumentem przez sprzedawców Otwartych Funduszy Emerytalnych jest ?nie daj się wylosować?, argument tej jest stosowany w największym natężeniu szczególnie przed losowaniami, które według Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych odbywają się 31 stycznia oraz 31 lipca. Jeżeli odpowiednio do 10 stycznia i 10 lipca nie zapiszesz się do funduszu zostaniesz wylosowany.
meditation

Jak odbywa się takie losowanie? W dużym uproszczeniu:

1) W grudniu lub czerwcu w zależności od terminu losowania ZUS wysyła przypomnienia do osób, które nie wybrały funduszu (jest zazwyczaj ok. 200 tys. takich przypomnień)

2) ZUS wybiera fundusze, które wezmą udział w losowaniu i dostaną równą część klientów. BARDZO WAŻNA INFORMACJA, KTÓRA ZAZWYCZAJ JEST POMIJANA PRZEZ SPRZEDAWCÓW:
a) w losowaniu biorą udział tylko te fundusze, które osiągnęły stopę zwrotu (Wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 24 miesiącami oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 24 miesiącami), wyższą od średniej w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych.
Przykład:
– jednostka uczestnictwa funduszu 31.03.2006 kosztowała 18,30zł
– jednostka uczestnictwa funduszu 30.06.2006 kosztowała 18zł
– jednostka uczestnictwa funduszu 31.03.2008 kosztowała 20,70zł
– jednostka uczestnictwa funduszu 30.06.2008 kosztuje 21zł
Oznacza to, że w ostatnim okresie rozliczeniowym stopa zwrotu wynosi (21zł-18zł)/18zł = 16% (z jednej złotówki 0,16zł zysku)
Natomiast w przedostatnim (20,70zł ? 18,30zł)/18,30zł = 13% (z jednej złotówki 0,13zł zysku)
Jeżeli obydwie te wartości są powyżej średniej fundusz może przystąpić do losowania.
UWAGA: Powyższe wyliczenia są tylko przykładem pokazującym działanie mechanizmu.
b)w losowaniu nie mogą brać udziału te fundusze, które mają więcej niż 10% aktywów netto wszystkich funduszy (w dużym uproszczeniu – fundusze, które zarządzają największą ilością pieniędzy)
c)w losowaniu nie mogą brać udziału 3 fundusze, które posiadają największą ilość uczestników.

3) Odbywa się losowanie ? przydzielenie funduszom biorącym udział w losowaniu równej ilości osób, które nie wybrały funduszu wcześniej.

4) ZUS zawiadamia Fundusze o wynikach

5) Poszczególne Fundusze zawiadamiają osoby, które im przydzielono

6) ZUS zawiadamia wszystkie osoby, którym losowano fundusze o wynikach

Nawet jeżeli ktoś został wylosowany to zostanie przydzielony do funduszu mającego dobre wyniki w ciągu ostatnich 2 okresów rozliczeniowych. Niestety w losowaniu ze względu na wielkość i ilość członków takie fundusze jak: ING Nationale-Nederlanden (największa stopa zwrotu wśród funduszy emerytalnych od początku działalności wynosząca 157,60%) , AIG oraz Commercial Union są pomijane.
Podsumowując, jeżeli ktoś nie chce angażować się w wybór może pozostawić to losowi i raczej źle na tym nie wyjdzie natomiast, jeżeli chce mieć wyższą emeryturę powinien zaangażować te kilka godzin pracy w zapoznanie się z ofertami poszczególnych funduszy i wybrać go osobiście ? ta praca z całą pewnością się zwróci.Dawid Kowalski
Forum o biznesie, marketingu oraz dotacjach

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #aby   #chce   #dla   #dni   #firma   #firmy   #informacje   #internetowe   #jak   #jego   #jej