Finanse Wiadomości branżowe

Bliskość obu krajów to gospodarcza szansa

Pierwsze wnioski z Forum Gospodarczego Polska-Czechy

Polsko-czeskie kontakty gospodarcze rosną w niezwykle szybkim, jak na kryzysowe czasy, tempie. Jest to powód, by właśnie teraz działać na rzecz ich pogłębienia. Wzajemna bliskość to szansa i wyzwanie na przyszłość. Polska i Czechy głośno i wyraźnie powinny zajmować wspólne stanowiska na arenie międzynarodowej w kwestiach kluczowych dla rozwoju swoich gospodarek ? mówili uczestnicy Forum Gospodarczego Czechy-Polska w Warszawie. Spotkanie to zapowiedź konferencyjnego roadshow przed Europejskim Kongresem Gospodarczym 2013.

Forum Gospodarcze Czechy-Polska, najważniejsze dwustronne spotkanie gospodarcze na przestrzeni ostatnich lat, zainaugurowali prezydenci obu krajów.

? Rok 2011 był dobrym rokiem dla polsko-czeskiej współpracy gospodarczej ? ocenił Bronisław Komorowski, Prezydent RP, otwierając Forum Gospodarcze Czechy-Polska. ? Wymiana handlowa kwitnie w czasie, kiedy oba nasze kraje dotykane są skutkami światowego kryzysu. W ubiegłym roku wzrosła o 16 proc. ? Oto skala wspólnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki wszystkich racjonalnie kalkulujących ludzi biznesu, którzy wiedzą, że dobre interesy robi się w dobrym klimacie politycznym.

Prezydent RP zwrócił też uwagę na wspólne polsko-czeskie projekty infrastrukturalne. ? Powinny one stać się częścią ogólnoeuropejskich połączeń północ-południe. To jest nasza wspólna polsko-czeska szansa ? dodał.

? Nasze stosunki handlowe za pierwsze 7 miesięcy 2012 r. są większe niż za cały 2006, przedkryzysowy rok. Moja wizyta w Polsce powinna być traktowana jako sygnał do pogłębienia współpracy obu naszych krajów ? powiedział Vaclav Klaus, Prezydent Republiki Czeskiej.

Vaclav Klaus podkreślił też, że Czesi uważnie obserwują, jak polska gospodarka radzi sobie z kryzysem. ? Kryzys dotknął nas bardziej niż Polskę, ale oba kraje czerpią siłę z tego, że mają własne waluty, a więc i narzędzia polityki gospodarczej ? zauważył. ? Polska i Czechy winny głośno i wyraźnie artykułować swoje wspólne stanowiska i wspierać się na arenie UE ? dodał.

? Tak duży wymiar polsko-czeskiej współpracy gospodarczej oraz to, że dynamicznie rośnie wymiana handlowa, wynika nie tylko z bliskości położenia, ale bliskości temperamentu biznesmenów obu krajów ? powiedział podczas Forum Gospodarczego Czechy-Polska Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki RP.

Zdaniem Waldemara Pawlaka, dla dalszego rozwoju współpracy gospodarczej obu krajów istotna jest m.in. budowa sieci infrastrukturalnych, w tym energetycznych oraz gazowych. Ważne jest też dalsze zaangażowanie kapitałowe firm z obu krajów, czego przykładem jest obecność w Polsce CEZ, a Orlenu w Czechach.

? Bardzo nam zależy, aby budować relacje kooperacyjne firm z obu krajów w Europie. W ten sposób produkty będą emigrowały za granice naszych krajów, a u nas pozostaną miejsca pracy ? podkreślił Waldemar Pawlak.

? We współpracy gospodarczej z Polską uczestniczy 9000 firm czeskich, co pokazuje jej wymiar i zasięg. To stabilne i naturalne środowisko ? mówił Martin Kuba, Minister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej. ? Polska i Czechy wyrosły na przemysłach. Jak dowodzą fakty, gospodarki mające zdrowy sektor przemysłowy dają sobie znacznie lepiej radę, niż gospodarki z przeważającym udziałem "soft" sektorów usługowych. Pomysły Brukseli, aby jeszcze bardziej obniżyć skalę emisji spalin, może doprowadzą do pewnego efektu, ale to nie jest dobra droga dla takich krajów, jak nasze. Nasze gospodarki mają podobne bazy energetyczne i dlatego będziemy się wspierać w przekazywaniu na zewnątrz wspólnych stanowisk w sprawach energetycznych ? dodał.

O poprawę warunków działalności w Czechach zaapelował Jacek Krawiec, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKN Orlen. W sytuacji kryzysu globalnego, maleje popyt na wyroby przemysłu rafineryjnego. Jego moce w Europie od 2009 r. zmniejszono już 20 proc. ? Obok tych uwarunkowań, w Czechach zderzamy się ze zjawiskiem szarej strefy na rynku paliw, która jest szacowana na 15-20 proc. ? mówił podczas Forum Gospodarczego Czechy-Polska. ? Z tego m.in. powodu od dwóch lat nasza spółka, Unipetrol, notuje ujemny wynik netto.

Kamil Cermak, Contry Manager, Dyrektor Generalny CEZ Polska przypomniał, że Polska stoi przed wielkim wyzwaniem, jakim jest budowa energetyki jądrowej. ? Dzięki temu, że Czechy mają dwie elektrownie atomowe, mamy doświadczenia i know-how, którym możemy się podzielić z wami ? zadeklarował. ? Rozwój energetyki jądrowej leży w interesie obu krajów, a o jej losach powinni decydować zarówno biznesmeni jak i politycy z obu krajów, a nie Bruksela ? dodał.

Forum Gospodarcze Polska-Czechy odbyło się 12 października 2012 roku w Warszawie w hotelu InterContinental. Organizatorem konferencji jest Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress ? EEC), wraz z Ambasadą Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem Gospodarki.

Warszawskie spotkanie to zapowiedź konferencyjnego roadshow przed największą imprezą biznesową Europy Centralnej ? Europejskim Kongresem Gospodarczym 2013. Grupa PTWP SA zamierza zorganizować cykl spotkań z udziałem polityków, inwestorów i przedstawicieli największych, liczących się w Europie firm. Plany dotyczą stolic Grupy Wyszehradzkiej +. Głównym celem projektu jest wyznaczenie geograficznego i merytorycznego zakresu do dyskusji, które odbędą się w ramach V Europejskiego Kongresu Gospodarczego w maju 2013 roku w Katowicach.

Szczegółowe informacje nt. Forum Gospodarczego Polska-Czechy znajdują się na stronach http://www.wnp.pl/konferencje/1984.html oraz www.eecpoland.eu.

###

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach
to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej,
trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości
świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.
W 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących Europejskiego Kongresu Gospodarczego, każdego roku bierze udział około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy, tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku,
jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym ? www.eecpoland.eu

Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Pinterest: http://pinterest.com/eecpoland/

Youtube:http://www.youtube.com/user/eecpoland

Wirtualne biuro prasowe:http://media.eecpoland.eu/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy