Wiadomości branżowe

Barbara Fichtel zakłada firmę doradztwa dla HR

Barbara Fichtel – ekspert w obszarze Human Resources, wieloletnia dyrektor personalna między innymi Grupy ITI oraz Amplico AIG Life S.A. – założyła firmę doradczą, specjalizującą się w projektowaniu środowiska pracy zespołowej i tworzeniu programów rozwojowych dla pracowników. Consulting dla HR powstała z myślą o tych organizacjach, które są nastawione na pracę na

Barbara Fichtel ? ekspert w obszarze Human Resources, wieloletnia dyrektor personalna między innymi Grupy ITI oraz Amplico AIG Life S.A. ? założyła firmę doradczą, specjalizującą się w projektowaniu środowiska pracy zespołowej i tworzeniu programów rozwojowych dla pracowników. Consulting dla HR powstała z myślą o tych organizacjach, które są nastawione
na pracę na mocnych stronach, przy optymalnym wykorzystaniu potencjału pracowników oraz istniejących zasobów. Z firmą Consulting dla HR współpracują również doświadczeni konsultanci z obszaru HR i zarządzania organizacjami.

Nowo powołana firma Consulting dla HR poprzez kompleksowe spojrzenie na firmę od strony ludzi, procesów i systemów wspiera organizacje na różnym etapie rozwoju w osiąganiu zamierzonych celów biznesowych. Na bazie analizy i diagnozy stanu wyjściowego wspólnie z zarządem firmy, eksperci Consulting dla HR definiują kluczowe cele strategiczne, identyfikują obszary do rozwoju oraz wspierają organizacje w procesie budowania kultury organizacyjnej proponując odpowiednie narzędzia wdrożeniowe. Kluczowym wyróżnikiem firmy Consulting dla HR jest koncentracja na potencjale istniejącego kapitału intelektualnego i bazie wiedzy, stosowanie metod rozwojowych zarówno dla jednostek, jak i zespołów projektowych bądź kompetencyjnych.

Unikatowa metodologia i podejście ekspertów Consulting dla HR wyrażane jest jako praca na mocnych stronach organizacji. Polega to przede wszystkim na budowaniu środowiska pracy zespołowej, wsparciu managerów i pracowników w budowaniu ścieżek rozwoju, zarządzanie talentami w organizacji, a także Action Learning i mediacje. Firma swym klientom proponuje także konsultacje z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, wsparcie przy zarządzaniu projektami HR bądź projektowanie procesów zmian oraz Interim Management.

?Human Resources to dziedzina strategiczna z punktu widzenia organizacji. Choć może nie wszyscy szefowie zdają sobie z tego sprawę, to od kapitału intelektualnego pracowników zależy sukces organizacji. Wielokrotnie zarządzałam złożonymi zespołami, którym stawiano ambitne cele. Moją największą pasją było projektowanie zróżnicowanych grup, których jednostkowe cechy i kompetencje po połączeniu pozwalały osiągać ponadprzeciętne rezultaty. Zarówno w Grupie ITI, jak i Amplico AIG Life, miałam okazję obserwować dynamikę pracy zespołowej i nauczyłam się zarządzać nią w taki sposób, by realizować cele biznesowe organizacji. Uczyłam odpowiedzialnego przywództwa, mądrego wykorzystania istniejących zasobów, umiejętnego zarządzania talentami. Firma Consulting dla HR powstała z uświadomienia zarówno sobie, jak i moim partnerom biznesowym, jak ważne jest zidentyfikowanie mocnych stron i ich skuteczne rozwijanie? ? podkreśla Barbara Fichtel, założycielka firmy doradczej Consulting dla HR.

Informacje o firmie:

Consulting dla HR jest firmą doradczą powołaną w 2013 roku, która koncentruje swoje działania na wspieraniu szeroko pojmowanego środowiska zarządzania zasobami ludzkimi. Firma specjalizuje się w budowaniu środowiska do pracy zespołowej, rozwoju kadry menedżerskiej i pracowników, Action Learning?u oraz mediacjach.

Oferta Consulting dla HR zawiera:

  • Opracowanie wnikliwej diagnozy organizacji
  • Definiowanie obszarów rozwojowych
  • Projektowanie dedykowanych strategii HR
  • Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
  • Rozwój potencjału zasobów ludzkich
  • Budowanie kultury organizacyjnej
  • Zarządzanie projektami HR
  • Zarządzanie zmianą

Więcej informacji na temat firmy znajduje się na stronie: www.consulting4hr.pl

Źródło CONSULTING dla HR. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy