Finanse Wiadomości branżowe

Bank Pekao SA organizuje emisję 7-letnich obligacji dla PKN ORLEN SA o wartości jednego miliarda PLN

Bank Pekao SA organizuje największą emisję obligacji korporacyjnych kierowaną do inwestorów niebankowych od 2010 roku. Wartość emisji to 1 mld PLN.

Ogromne zainteresowanie inwestorów obligacjami PKN Orlen pozwoliło uzyskać bardzo korzystny dla spółki koszt finansowania na poziomie 1,6% ponad stawkę 6-miesięcznego WIBORu. W trakcie budowy książki popytu inwestorzy zgłosili zapotrzebowanie na obligacje przekraczające wartość 2 mld PLN. Z tego względu, PKN ORLEN zdecydował się zwiększyć kwotę emisji z 750 mln PLN do kwoty 1 mld PLN.

- Obligacje coraz częściej stają się alternatywnym do kredytów źródłem finansowania dla firm. Przedsiębiorcy przekonują się do zalet papierów dłużnych. Organizując dużą emisję  ważne jest, aby korzystać z doświadczonych instytucji finansowych. Jako lider na rynku obligacji średnioterminowych, z 30% udziałem w rynku, cieszymy się że tak duża firma jak PKN ORLEN wybrała naszą ofertę - mówi Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Pekao SA, nadzorujący pion bankowości korporacyjnej i rynków finansowych.

Datą emisji obligacji jest 27 lutego 2012 roku. Środki z emisji obligacji będą przeznaczone między innymi na refinansowanie zapadających obligacji wyemitowanych w 2007 roku. Emisja jest prowadzona przez Bank Pekao S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. w ramach programu emisji obligacji na łączną kwotę 2 mld PLN ustanowionego w 2007 roku.  7-letnia zapadalność obligacji również stanowi dla spółki stabilne źródło finansowania średnioterminowego.

Kwota emisji PKN ORLEN wynosi tyle ile emisja dla Polkomtela z 2010 roku, która również była przeprowadzona za pośrednictwem Banku i była do tej pory największą emisją na rynku. Bank z sukcesem przeprowadził największe rynkowe emisje obligacji w Polsce dla takich podmiotów jak TVN, Globe Trade Centre czy Multimedia Polska. Pekao posiada również bardzo duże doświadczenie we wprowadzaniu obligacji do notowań na rynku Catalyst. W 2010 i 2011 roku wprowadzono do obrotu 5 emisji na łączną kwotę ponad 1,8 mld PLN, między innymi dla Polkomtela o wartości 1 mld PLN i Multimedia Polska na 400 mln PLN. Program emisji dla PKN Orlen jest kontynuacją tego trendu.

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności,Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce (wg. stress-testów przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w lipcu 2011 roku) i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec III kwartału 2011 r. na poziomie 17,1%).

Bank PekaoSAjest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”, ostatnio w 2010 roku.  W 2011 roku po raz czwarty z rzędu otrzymał prestiżowe nagrody magazynu „Global Finance” za usługi bankowości korporacyjnej, która została uhonorowana m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca. W bankowości detalicznej bank zdobył w 2011 roku godło „Teraz Polska” za system bankowości elektronicznej Pekao24.

Bank PekaoSAdysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa domy maklerskie oraz spółki oferujące leasing i faktoring.

Bank PekaoSAnależy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia w sumie ok. 160 tys. osób. 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy