Finanse

Bank BGŻ osiągnął zysk netto na poziomie 108 mln zł,

W całym 2009 roku Bank BGŻ osiągnął zysk netto na poziomie 108 mln zł, a zysk brutto wyniósł 127 mln zł ? wynika z audytowanych

W całym 2009 roku Bank BGŻ osiągnął zysk netto na poziomie 108 mln zł, a zysk brutto wyniósł 127 mln zł ? wynika z audytowanych danych.

– Cały 2009 rok był wyjątkowo trudny dla sektora finansowego. Choć w drugiej połowie roku obserwowaliśmy na rynku zdecydowaną poprawę, głównie dzięki wzrostowi przychodów z tytułu odsetek i prowizji, nasz końcowy wynik jest niższy od przyjętych założeń ? powiedział Jacek Bartkiewicz prezes zarządu Banku BGŻ. Dodał, iż negatywny wpływ na wynik Banku BGŻ za miniony rok miała przede wszystkim intensywna wojna depozytowa zdecydowanie obniżająca uzyskiwane marże na depozytach oraz istotne wydatki na rozwój sieci placówek.

Od początku 2008 roku Bank BGŻ otworzył 68 nowych placówek, w tym w samym 2009 roku ? 38 placówek, zwiększając sieć do 326 jednostek. ? Rozwój sieci stanowi inwestycję w przyszłość. Już dziś pozytywnym sygnałem świadczącym o podjęciu przez nas właściwych decyzji są bardzo obiecujące wyniki nowo otwieranych placówek ? powiedział Jacek Bartkiewicz.

W całym 2009 roku wynik z tytułu odsetek był na poziomie 462 mln zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 248 mln zł.

Na koniec grudnia 2009 roku bank posiadał fundusze własne na poziomie 2,17 mld zł. Współczynnik wypłacalności utrzymywany jest na bezpiecznym poziomie, tj.11,6 %. Udział należności objętych utratą wartości w portfelu brutto na koniec grudnia ub.r wyniósł 5,8%.

W minionym roku mimo trwającej ostrej konkurencji na rynku Bank zwiększył bazę depozytową. Na koniec ub.r. wartość depozytów wzrosła do 19,6 mld zł, czyli o 8,0% w porównaniu z 2008 rokiem. Jednocześnie Bank kontynuował rozwój akcji kredytowej zarówno po stronie klientów indywidualnych, jak i firm. W minionym roku wartość kredytów wzrosła do poziomu 18,3 mld zł. To jest o 7,2% więcej niż w 2008 roku.

A to już wiesz?  Atrakcyjna ?Rodzina na Swoim? w PKO Banku Polskim z prowizją 0% i marżą od 1,2%

Bank BGŻ w końcu 2009 roku prowadził 549 tys. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, a dostęp do bankowości internetowej miało ponad 206 tys. klientów indywidualnych. Liczba wydanych kart płatniczych w tym czasie wyniosła 537 tys. Klienci banku mogli bez prowizji podejmować gotówkę z prawie 5 tys. bankomatów.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy