banki

Agro Ekspres ? Bank BGŻ kredyt w rachunku bieżącym dla rolników

Agro Ekspres ? oferowany przez Bank BGŻ kredyt w rachunku bieżącym dla rolników będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych – osiągnął po I kw.

Agro Ekspres ? oferowany przez Bank BGŻ kredyt w rachunku bieżącym dla rolników będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych – osiągnął po I kw. 2010 r. rekordowe wyniki sprzedażowe. Na koniec marca kwota udzielonych kredytów wynosiła ponad 1 mld zł, a liczba kredytów przekroczyła 13 tys.

W samym tylko marcu bank udzielił prawie 400 nowych kredytów na kwotę ponad 42 mln zł. To wzrost o 33 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Od wprowadzenia w kwietniu 2006 r. produkt ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem klientów.
1186130_dandelion_field[1]
– Taką wysoką pozycję na rynku zawdzięczamy dwóm czynnikom: prostocie produktu oraz szybkiemu procesowi jego udzielania ? powiedział Bartosz Urbaniak, dyrektor zarządzający ds. agrobiznesu. Kredyt przyznawany jest rolnikom według przejrzystych zasad, które klient zna już na etapie składania wniosku i które nie zmieniają się w trakcie trwania umowy kredytu zawieranej aż do 5 lat. Bartosz Urbaniak podkreśla, iż tak wysokie wyniki Bank osiąga przede wszystkim dzięki specjalistom sprzedającym produkt, ich zaangażowaniu oraz posiadanej wiedzy o produkcji rolniczej.

Kredyt Agro Ekspres jest udzielany w rachunku bieżącym, w postaci linii kredytowej, rolnikom indywidualnym posiadających gospodarstwo rolne. Kredyt można zaciągnąć maksymalnie na 5 lat bez zbędnych formalności, nawet w ciągu jednego dnia. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości rolnej. Maksymalna kwota kredytu to milion złotych. Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zakup sprzętu rolniczego lub spłatę zadłużenia w innych bankach. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku.

A to już wiesz?  ING Program bankujesz-kupujesz produkty firmy Weber

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy