Wiadomości branżowe

1,5 mld zł inwestycji zaplanowanych z MultiBankiem i mBankiem

Teaser

Aquarius Optymalne Inwestowanie to usługa doradztwa inwestycyjnego inspirowana rozwiązaniami z obszaru wealth managment, z której skorzystało już blisko 6 tys. najzamożniejszych klientów MultiBanku i mBanku. Od momentu uruchomienia usługi bank doradził klientom jak zainwestować ponad 1,5 mld zł.  

Aquarius Optymalne Inwestowanie to usługa doradztwa inwestycyjnego wprowadzona do oferty MultiBanku i mBanku w 2012 roku. Wykorzystuje ona model optymalizacji portfela inwestycyjnego noblisty H. Markowitza oraz niezależne oceny zewnętrznych analityków. Dzięki temu usługa została uniezależniona od celów sprzedażowych banku i indywidualnych preferencji doradcy. 

Produkt inspirowany jest rozwiązaniami znanymi z bankowości prywatnej. Dotychczas z usługi skorzystało blisko 6 tys.   najzamożniejszych użytkowników obu banków (miesięczne dochody na poziomie min. 12 tys. zł netto lub aktywa w banku wynoszące min. 200 tys. zł). Wartość majątku klientów uwzględniona podczas analiz wyniosła natomiast blisko 1,5 mld zł.

- Dzięki usłudze Aquarius Optymalne Inwestowanie klienci obu banków zyskali dostęp do profesjonalnego narzędzia doradczego. Wielu z nich po raz pierwszy miało okazję w sposób rzetelny podejść do analizy swojego majątku, uwzględniając nie tylko aktywa i zobowiązania posiadane w banku, ale też poza nim ? mówi Janusz Mieloszyk, dyrektor Departamentu ds. Produktów Oszczędnościowych i Inwestycyjnych w mBanku i MultiBanku. - Jak wynika z naszych badań, ten element usługi jest zresztą najlepiej oceniany przez klientów, którzy wzięli udział w spotkaniu doradczym.

Cała proces doradczy trwa około godziny i oprócz bilansu majątku klienta uwzględnia również badanie jego profilu inwestycyjnego (nastawienia do ryzyka). W wyniku sesji klient uzyskuje rekomendację klas aktywów, w które powinien zainwestować. Następnie, na podstawie ocen niezależnych ekspertów firmy Analizy Online, dobierane są do nich odpowiednie rozwiązania. Bank w sposób ciągły monitoruje efekt rekomendacji. Co miesiąc wysyła do klienta raport podsumowujący przebieg inwestycji, a co pół roku zaprasza go na spotkanie w celu przeanalizowania jej wyników.

Aby skorzystać z sesji doradczej Aquarius Optymalne Inwestowanie, wystarczy posiadać aktywny rachunek MultiKonto Aquarius Intensive (w MultiBanku) lub pakiet do eKonta, również w wersji Intensive (w mBanku). Usługa oferowana jest bezpłatnie.

Szczegółowe informacje na temat usługi  dostępne są w internecie: MultiBankmBank

< 235652" >
Źródło BRE Bank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy